O�U�O?O?O�O? O?O�U�U?O?O?
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۱۸ مرداد, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۴:۰۳ قبل از ظهر | در مجموعه شعر | با ۰ نظر

O?O?U�A�A�O�U�U? O?O�O?USU? O?U�U? O?U�US O?U?O? U?U� O?O? U�O� O? O?O�USO�U�US O�U?USO? O�O� O?O� O?O?O?O�U? O?O�U�U?O?O?

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O�O?U? U�US O�USO�O?

***

O�U�O�U? O?O?O�U? O?O�O?USU? U�O�O?US O�USO?O?O�O?U� O?O� O�U?O?U�U� U�O�US O?O�O�USU?

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�U�U� O�U�O?O?O�O?U? O�U�U� U�U�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U?

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?U�O?U?US

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O�O? O?U�U?USU�USU? U�O�U?O�USO?U? O?U�O�U� O?O� O?O�O?U? O?U�U�O� U�O?U?O? .


U�O�U� O�USO?O? USO�O� U?O�USUSO? 89


4 نفر این مطلب را می پسندند.
ماه ايزد يار

درباره -

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>