O?U?O� U�U?O?U? O?U� U�O�U� O?O?O�U� O�O?O?U? U?O�U?O? O?O�O�O?OY
نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۴ اسفند, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۰۸ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۱ نظر

 

O?U�U� O?O?O�U�O?U�O�O?USO? O�O? O�U?O?U?O�O� U?O�U�O�U�USO?O?a�?U�O�U? O�U?O?U?O? A�O?O?O�U� O�O?O?U?A� O�O� O�O? A�O?O?O�U� O�O�O�O�O?U?A� (O�O�U�O�O? O�O?O�U�U?) O�O?O� U�O�O? U? O�O�O�O�O� O?O�O?O? U�U� A�O�O?O?USO�O?A� U? A�O?O?O�U�A� O?U? O�U?O?O� a�?U�O?U?O�U?O? U�O?O?U�O?.[1] O?U� O?O?O? O�U?U� O?U?U�U?U�O? O?O� O?U�O? U�O�O�U�O?O�O? O�O?O?U?O? O?O?U? O�O?O?US O�O? O?O?O�U� O?O�O?U? U?O� (O�O�U�O�O?US) U�O?U�O�USO? U?O�O� U�U?a�?O?U?O?. O�O? U�O?U?U� O?O?O�U� O?O�O?O�O�U� U? U�U?U?O?U�O?U?O�U� U�O?U?O�O� O?U?O?U� O�O?O?O� U�U�O�U� U�U� U?O�U?U�a�?U�O�U�U�a�?U�O�U? U?O�O�O?U? U�U�U?O? U�U� O?U?O�U�O? U?O�U?U?O�U�U? O�U?O? O�O� O�O? O?O?O� O?O�O?O�O�U� O?O�U�U?a�?U?O?U?U�U�O?. U?O�U?U�a�?U�O�U�U�a�?U�O�U? U�U�U� U�O�U� U�O?O?U� U? U�U�U� U�O�U� U�O?O�U� O�U�O?O?O�O�O? O�O?O�O? O�U�U?O�U�O�O?O? O�O�O�U�O�O�O�O? O�U�O?O?O�O�O?O? U�O�U?O? O�U�U?O�U�O�O? O?O�U?U�O�U�O� a�?U�U�U?O�U? U?O� O�O? U�U�U?U�U�a�?U�O�U? O?O?O�U?a�?O�U�O?. O?O� O�U?U� U�U�U� U�O�O�O?O�O? O?O?O�U� O?O� O�O?O?U?O�O? O?O� O�O�O?O?O�O�O�O? O�U?O?U�O�U� (O?O?O�U� O�O�O�O�O?U?) O?U?O�U?O?a�?U�O�U? O?O?USO�O� O?O�O�O?O? O�USU� O?U?O�U?O?a�?U�O� U�U� O?O� U�U?O? U�O�O�O?O�O? U�O?O�U�U�a�?U�O�O?O? U? U�U� O?O� U�U�O? U�O?U?O�U?O?U? U�U� O?O?O�U� O?O� O?U? U?U?O?U�O�U� O�O?O?US U? U?U?O?U�O�U� O�O�O?O?O�O�U? O?O�O?U�O?U� O?O�O�O?.

O�U�O�U?O?U� O?U?O?U?O�U� O�U?O�O?U?O�O�U?O�U�O? U�O�U� O?O�O�U� O�O?O?. O?U?O� O?O�O�O?O?U? U�U?a�?O?U?O�U� U?O�U?O�U?O? U�U� U�U?O?U? U�O?O?U�U� O?U� U�O�U� A�O?O?O�U� O�O?O?U?A� U?O�U?O? O?O�O�O?OY O?U?O� O�O�O�U�O�O� A�O?O?O�U� O?O?O�U?A� U� U�U� O?O� U�U�O? U?O�U�O�U�U?O?O?U? O?U?U?U?U� O?O� O?O?O�U� U?O�O�O?U? O�U?O�O� O?O�O�O? U� O�O? U�O�O�O? O?O?O�U�a�?O?U�O�O�O?U? U?O�U?O�U?O?U�U? O�O?O?OY U?O�U?U� O?U?U�U?O?U?U�O? O?O?U�a�?O?U�O�O? U�O?O�O�O� U�O?O?U�O?O�O?O? U�U� O�U?O�O�O? O?U�O�U?O? O?O?O�U�a�?O?U�O�O�O?U? U�U?O�U� O�O?O?U?O�O? U? O?U�U?O�a�? U�U�U�O�U?a�?U�O�U? O?O?O�U� O?O?U?O�O� O�O?O?. O�U?O� U?U�O�O?O?U? O�O? U?O�U?U?O�U� U? O?O�O�O?O�O�a�?U�O�U? O?O?O�U�U? O�O�U?O? U?O� O?U�O?U?U?O� O?U�O?U?U� U�U�U?U� O?O?U?O�O� O�O?O? U�U� O?O?U?O�U� O?U�a�?U�O� O�O� O?O�O�O�U? O?O�O?O? O�O�O?U? O�O?O?U? O?O�U�O?O?O? O?U�O�O?O� O�U?U� A�O?O� O?O?O�U� U�U?O?U? U�U� O�O�O?O�U� U?O� U�U�O�O�O�O�U� O�O?O?U? O?O�O?O? U?O�U?O? U�O?O�O�O? U? U�U?U�U?U� O?O?O�U� O�O?O?U? U?U� O?U?U�U� U? O�U?O?O�U�U� O�O?O?A� (Simpson,1997: 7). U�U�U?U� U�U?U�U?U�U?O? U�U� U?U� U?O�U�O?U?O? U�O?O?U�U� U�O?O?U?a�?O?U�O�O�O?U? O�O?O? U? U�U� U?O�U?O? O�O�O?O? U? U�O�U�O?U?O�O�U? O?O�O�O?.

U�O�U�O�O�O?U�O?U? U�O?O�U?U� O�O?O�USUS O?O?O�U� O�O? O�O?O?USO�O?

U�O?O�USO� O�O?O�USUS O?O?O�U� O�O? O�O?O?USO�O? O?O?O?a�?U�U� O?O� O�U?O?O� A�a�?O?O?O�U� O?U� U�U�O?U�O� U�O�O?O� a�?O�O?O?U?O�O?A� U�O�U?O�O�O?U�O? O�O?O?. O?U?O�O� O�U?U�O�U� U�U�O� a�?O?O�O�O?a�?U�O�U? O?O?O�U� O?O� O�O?O?U?O�O? U�U� O?U� U�O�O� U�U?a�?O�U?O? U? U�U�O�O?O? O?O?O�U� (U�O�U�U?) O?O�U?O� U�O�U�U� O?O� O�O�O?U?O�O� U�O� U�U?U?O?U�O?U� U?O� O?O�O?O�U? U�O?O? U? O�U? O�O? O�U?U� O�U�U�O�U�O�O? O?O?U?U� O?O?O�O?O�U�U� O�U�O?O�O�O? U�U?a�?a�?U�U�O?. O?U?U� O�U?U� U�U� O?O?O�U� O�U?O?U�O�U� U�U� U�O�U�U�O? O?O?O�U� O�O?O?USO�O? O?O�O?O�O� O�O? O�U�O�O?O�O? U�O?U�U?U? U? U�U?O?U? O�O?O?. U�O�O�O?O? O�O?O?O?O�O�U�O? O?O?O?USU�O? U?U�O�USU� O�U�O�O? U? U?O?U� U? … O?O� O?O?O�U� O�U?O?U�O�O� U�O�O?U� U�U� U�U?O?O?. U�O�U�O�U� O?O� O?U?U�U?a�?U�O�U? O?O?U�U?O?O�O?U?O? O�U�O�O?O�O? O?U�O�O?U? U�O�O�O�U? O�O? U�U?O? O?O�O?O? O�O?O?O?O�O�U�O? U?O�O�O�O?U?U�O? U? … O?U� U�O�O� U�U?a�?O�U?O?. U�U�U�U�U?U� O?O� O�O?O�O? O?U?O?U?O�U�a�?U�O�U? U�O?O�O�O� O?O� U?U�O?U?O� O?O?O�U�O? O?O?U�US O?U? U�O?O? O�O?O?O?O�O�U� U? O?O?O�U� U�O�O�O?USO? U�O�O?O� O?U� O?U?U?O� U�USO?O?.

O?U?U?O� O�U?U� U�U� U?O�O�U?U�O? O?O�O�O?O?U�a�?O?O�O?U? – U�U� U�O?U�U?U�O� O?U� O?U�U?O�U� O�O?O�O? O�O?O?U?O? U? O?O�O�O� O?O?U?U?U� U�O�O? U�U?O�U� O?O�U� O�O?O?U? U? O?U?O�O�O?O?U? O?U�O�O�O?U� U�U?a�?O?U?O? – O?O� O?O?O�U� O�U?O?U�O�U� U�U� O?U� O�U?O?U�U? O�O�U?O� O?O�O�O?O� U�O�U�O� O?O� U�O�U?U?U�a�?U�O�O? O�U?U�U�O�O? O?O?O�O�a�?U�O�U? O?U?O�O?U?O? O?O�O�U�U�a�?U�O�U? U�U?O?U�O?O?O�U� U? O?U?U�U?a�?U�O�U? O?O?U�U?O?O�O?U?O? O?O�O�O?O?U�a�?O?O�O?U? O?O?U?O�O� O?U?O?U� U�U?a�?O?U?O?. O?O?O�U� O?O� O�O?O?U?O�O? O?U?U?U?U� O?O?O�O? U�O�U?O?U?O� O�O? O?O�U?U?O�U?O�U? O�O?O?O? O�O?U? O?U� O?O?U?O�O�U? U�U?a�?O?U?O�U� O?O�U�U? O�U?O? U? O?O�O�O?O?U� U?O�U?O? U�U� O?O�U?O� O�O?U?O�U�U? O�O? O?O?O�U� U�O�O�O?U? O�O?O?U?O�O?U� U�U�O�O?U� O?O�O?O?.

O?U�O� O?O� O�U?U� U?U?U?U?U?a�?U�O�U? U�U�O�O�O� O?U� U?O�O? U�O?U� O�O?O?U? U�U� O?O� O?U?U?O� U�O?U?U� U�U?O?O?O? U�U?U� O�O?O�U? O?U� O?O�O?O? O?U�O�O�O� O?O?O�U�U? O?U� O?O�O�O� U�O?O�O�O?O? O?U�U�U� U�O�O�U?U� U�U?O�O? U�U?U?O?U�O?U� U? U�U?O? O�U?U?U�O�O? O�O?O?U? O?U� O�U�O�U� O�O?O?. A�O�O?O?U?O?A� U�U?U?U?O?U? O�O?O? U�U� O?U� U�O?U� O�O?O�O� U�U?a�?O?U?O? U�U� O?U� O�O?O?O?O�O� O�U?U� U�U� O?U�O�O�O� O?O?O�U�U? A�U�O?U� U�U� U�O?O?U�O?A� O?U�U�U� O?U� O�O?O?O?O�O� O�U?U� U�U� O�U?U� O?U�O�O�O� A�U�U� U�U?a�?U�U�U�O?A� U?O� O?U� O?O?O�O�O? O?U?U?O� A�U�U� U�U�O?U? O?O�O�U�O?OYA� O?U�O� O?O� O�U?U� O�O?O?U?O?O? O�O�O�U� U�U�O?U? O�O?O? U�U� U�O�U�U? O?U� O?O?O�U� O?O�O?U� O�O?O? U? U�U� U?U� O?O�O?O? O�O�O?U? U? U�O?O?U?a�?O?U�O�O?U?U� O?U� U�O�U� A�O?O?O�U� O�O?O?U?A�. O�O? O�U?U� O�U? O?O�U?O� O?U� U�U?O?U? O?U� U�O�U� A�O?O?O�U� O�O?O?U?A�O? O?U�U�U?U�a�?O?U�U�O?O� U�U�O? O�O?O?U? O?O?O�U� U? O?U?O�U�U�U�O?U�O�U? O�U�O�U�O� U�O�U�U? O�O?O?.

U�U� O�U�U? O?O?U� U�O?O�U?O�a�? O�O?O�U?U? O?O?O�U� O�O? O�O?O?U?O�O?O? O?O?O? O?O?U� O�O?O? O?O� O?O?U?O�O�U? O�O? U�O�U�U�O�U�O? U?U?U?U�O? O?O� U�O?O�U�U? O�O?O?U?O? O�O� O?U� U�U�O�O�U? U�U�U�O? U? O?O� O?U�O�U�O? O?O� O?U�U�U� O?O�U?O� O?U�O?U? O�O?O?U?O�O? O�U?O�U�O?U� U�U?a�?O?O? O�U?U?U�O�O?U? U�O?O?U?a�?U?O�O� O�O� O�O?O�O�O� U�U�U�O?(Peer and Hakemulder. 2oo6) . O?O�O�U?O� U�O?O�U� U�U?a�?O?U�O? U�U� U?U?O?U�O�U�a�?U�O�U? O�O?O?U? U?O� O?U� O?O?O?U?O� O?O�O?U�a�?O�U�U?O�O�O�U�U�O? A�O?O?O�U� O?O?O�A� O?O� U�O� U?U� O�O? O�O?U?O�O� a�?O?O�O�U?O�U? O?O?O� U?O�O�O?U?O? O�O? U�U�O� a�?O�U�U�O�U�O�O? O?O?O�U� O?U�O�U� O?O�O?U�a�?O�U�O?. U?U?O?U�O�U� O�O?O?U?O? O?O� U�O� O?U?O�a�?U�a�?O�U? O?U�O�O�O� U�O�O?U�U?U? O�O? U�O?O�U� O?O?O�U� O�O� O?U� O�O?U�O? U�U?a�?U?U?O�O? U? U�U�U?a�?O?U?O�U� O?O�O? O�O�O�U? O�O? O?O?O�U� U?O�O�O?U? O�O� O?U� O?U�U?O�U� A�O?O?O�U� O�O?O?U?A� U?O� A�O?O?O�U� O?O?O�A� U�O?U�O�U?O? U�O�O?.


[۱] . O?U�O�USO? U�USO�U� O?O?O�U� O�O?O?U? U? O?O?O�U� U�O�O�O?O�O?U? O?O� U�O?O? O�U?O�O?U?O�O�USO�U� O�U?O?U? O?O?USO�O� U�U?O�O? O?U?O�U� O?U?O?. O�O? O?O�U� ۱۹۱۵ O�U�U�O� O?O?O�U�a�?O?U�O�O?U? U�O?U�U? O?U?O� U�O?O� U?O�U�U?O?O?U?U� U? O�U�O�U�U� U�O�O�U�O?O�O? O?O?O�U� O?O?O�U? (Opoyaz) 1916 O?U?O� U�O?O� O?U�U�U?U?O?U�U?O? O�U?O?a�?U�O�U? O?O?O�U�a�?O?U�O�O?U? O�O� O?O�O�U? O?O�O�O?U? O?U�U�U? O�O?O?U?O�O? O?U� U�O�O� O?O?O?U�O? U? O?O� O�O�O� A�U?O�O?O?U? O�O?O?U?O?A� O?O� O?U�O�U?O? O?O?O�U� O�O?O?U?O�O? U? O?O?O� O?O� O?O?O�U� O�U?O?U�O�U� O�O�O�O�O� U?O�O?U?O?U�O? (Bennett 2003: 15-16). O?O� O�USO�O�U� U�O�O?O?USU� O?O�O�O?U�USa�?U�O�U�O? O�U�a�?O?U�O�O? (1370: 13-24)O? U�O?O�U?O� O?U�O�USO? O?O?O�U� U? O�O?O?USO�O? O�O� O?O� U�U?O�U�U? U?U�O?U?U? O?O� O�O?O�O? O�O?O�O?O�O?U? O?U? O�U?U?U�O�O? O�O?O?U? U? O?O?O�U�U? O?U� O�U�O�U� U�O�O�O� U�O�O?. O�U?U?U�O�O? O�O?O?U?O? O�U�O�U� U? U�U�O�U? O�O?O? U? O�U?U?U�O�O? O?O?O�U�U?O? O?O�O?U�U�O�U?U? U�O?O?U? U�U�O�U� U�U� U�O?O?.

A�—————————————-

U�U�O�O?O?

O�U�a�?O?U�O�O?O? O?U�USa�?U�O�U�O?. (1370). U�U�O�U�O�O? O�O?O?US U? O?O?O�U�O?U�O�O�O?US.

2 نفر این مطلب را می پسندند.
هیژا

درباره -

نمایش ۱ نظر
نظر دهید
 1. ماه ايزد يار ماه ايزد يار می‌گه:

  با سلام

  من هم کاملا با این متن موافق هستم و آنچه تحت عنوان ” زبان ادبی ” صورت می گیره در واقع شکل دهی و مفهوم دهی آگاهانه ای هست که مولف به کلیت و کارکرد کلمات و جملات میده . حتی استفاده از وزن و آهنگ حروف برای جهت دهی به متن نیز در صورتی که هدفمند بیان بشه جزیی از زبان کار هست . در واقع شاید نیاز باشه از قضاوت در مورد ارزشمندی متن تبرا نکنیم .
  در حقیقت بحث کیفیت اندیشه موثر هست نه طرز چینش کلمات . البته جمله سازی در کیفیت بیان اندیشه نقش بسزایی داره اما هرگز ادبیات کیفیت بیان نیست ، بلکه ظزافت و کیفیت اندیشه هست .
  با تشکر و عذر برای غلط املایی

  Thumb up 0 Thumb down 0

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>