O?O? O�O�U� O�U�O�U?U? O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U? O�O? O?U?O?U?O�U� U�O�U?U?
نوشته شده توسط غريب آشنا در تاریخ ۸ اسفند, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۵:۳۹ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۱ نظر

O?U� U�O�U� O�O?O�
O?O? O�O�U� O�U�O�U?U? O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U?:

O�U?O� U�U� O�U�O�U?O?U�O? O�O�U?U� O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U?O? O?O?O?O�U?O? O?U?O�U?U?U�U? U�O� U? U?O�O�O? U? U�O?U?O? U�O�U? O�O�O�U? O�O?O? U? O?U� U�O?O� U�U? O�O?O? U�U� U�O?O?U�O? O?U� U�U?U� U?U?U�U� O?U?O�O�O? O?U?O�U?U� U? U�O�O?O?U� O�U? U�U?O?O? O�U�O� O?O�U?O? O�O?O? U�U� O?O? O�O�U� O�U�O�U?U? U�O�U?U?O? U�U�U?O? U�U� O?O�O�U? U�U?O?O?U� U?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O�U?O? U? O�U?O�U�O?U�U?O? U?O�O�O? U? O�O�U?O�U? O?U� U�O?O� U�U? O�O?O?.
U�U�U?O? U�U� U�U? O?U?O�U� O?O�O?U?U? U? O�O�O�U?O? O?U� O�O�O? U?U�O?U? U�U� O�O?O�U?O? U? O�O�O�O� O?U?O?O? O�O? U�O�O? U? O?U� O�U�U�U?O? O?U� U?U? O?O�O?.
U�U�U?O? U�U� U�U? O?U?O�U� O?O� O?U�U?U� O?O� O�U?U� O�O�U?U� U?O�O�U�O?U�O�O? O?O� O?O� O?U?U� O?U�O?O? O?O�O?O?O�U� U�O�U? U�U?O?O�U� O?U?O?O�U?U? O?U?O�U?O? U? O?U�U�O� O�O� O?O�O�U? U�U�U?O?U� O?O� U?O�O?U? O�O?O?U?O�O? O?O�O?O?O�U�U? O�O�U?O?O�U�U� O?O�O�O? U�O�O� U�U� U�O�U?U? O?O� O?U� O?U?O�O�U�O?U?O?U? O�O�O� O�U?O?O? O?U�O�O�O� O�O�U�U? U? O�O�U?O?O�U�U? U�U�U� U�O?O�U?U� U�O�U? O�O?O?U? O�O� U?U�O�O� O?O�O�U?U� O?O? O�O�U� U�U?O�O? U? O�O�U�O?O? O�U�O? O?U?O�O?U� O�O?O?. O�O? O?U� U?O�O?O?U�O? O�U?O� U�U� O?O� O?O�O?U? O�O? O�O�U�U� U�O�U? U?O?O�U� O�O?O?U?O�O? O?O�O?O?O�U�U? O�U�O�U�O? O?O�O�U? O�O? O�U?U� O�O�U?U� O?U� U?O�O�U�U?O?U? O?U?O�O?U� O?O?U� O�U�O� O?U� U?U�U?U� U�U? O?U?O�U� U?U?O? U�U� O?O� O�O�U�O�U� O�U�O�O�U?O? O?O?U?U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� U? U?O?O�U�O�U� O�U�O�U� O?O�O?O?O�U�O? U�U�U?O? O?O�U?O� O?U� O�U?U� O�O�U?U�O? O�O�U?U?O�U� U?U?U?U� O�O�O?O?U�U�O? U? O�U�U�O�O�U�O�O?O?U�U? O�U?O? O�O� O�U?O? U�O�O?U� O�O?O?. U�U�U?O? U�U� O?U� O?O�O? U�U�U� U? O?O?U?O?U�U? O�O?O?U?O�O? O?O�O?O?O�U�U? O�U�O�U�O? O�O�U�O? O�U?O? O�O� O?O�O�O?O�O? O�U?U� O�O�U?U�O? U? U�O?O�U?U� U�O�U?U? U�U� O�O? O�U?U� O�O�U?U� O?O?O?U?O? U�O�O?U� O�U�O? O�O?O�U�U� U�U? O?U�O?.

O?O�O�U? U?U? O?O�O?U� O?U� O�O�O? U�O�U�O?U?O�O�U? O�U?U� O�O�U?U�O? U�U?O�U�U? O�O�U�O�U�U? O�U?O�U�U?U� O?O�O?O? O?U� U�O� U�O?O�U� U? O?O� U�U�O�O� O?U�O? O�O? O�U�U?O�U�U? U�U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O?U?U?O� O?O�O�U�O? O?O?U?U?O? O?U� O�O?O�O�O? U�O�O?U� O�U�O? U�U?O? O?O�U?U� U�O�U?O�U�U?U� O?U?O?.

O�O�U� O�U?U�

U?O?U�U? A�U?O�U�U?O? O�O? O?O�O�O?U?U?U?U? O?O?U?O�O� O?O� U�U?O�O? O?U?O�O?U?O? O�U�O?O�O�O?U?O? O�O�O?U�O�O?U?A�O? O�O�U�U? O�O?O? U�U� O�U�U�U?O? O?U�O? O?O� U?O�U?O? U�O?O�U?U� U�O�U? O�O?U?O? O�U?U� O�O?O?U�O? U�U�U?O? U�U� U?O� O?O�O�O�O?O? U? O?U� O?U�O?U?U? O�U?O? O�O?O�U�U� U�U? O?U�O?.
O�U?U� O�O�U�O? U�U�U� O?O�U� U�O?U�O? U?O?U�U? O?O�O?O? O?O� O?U�O�U�U� O�U? O?U?O?O� U�O�U?U? O�O?O�O�O? O?O?U� O�O?O?O? U�U� O?O�O�O� O�O?O?U?O? O?O�O?O�O� O�O? O?O�O�O?U?U?U?U? O?O?U?O�O� O?O�O?O�O�U� O?U?O�O?O?O? O�O�O?U�O�O? U? U�O?O�O�U� O�O? O�U?U� O?O?O? O?U?O? U? U�O�O�U�U?O? O?O� O?U�O? O?U?O�O�U�O?U?O?U? U? O?O�O�O?O? U?O�O�U?O�U�U? U�U? O�U�O?U?O? O�U�O� U�O�U?U? O�O?O�U?O? O�U?U� U�O?O?U�U� U�U�U� O�O� O?O� O?O�U�U?O�U� O�O�U?U� U?O�O�U�O?U�O�U?O? U�O�O�O�O?O�O?O? U? O�U?O? O?O� O?O�O� O?U�O� O?U� O?U� U?U?O�O?O�O� U�O�U�O?.

O�U?O� O?O� O�U?O�U�U� O?U� U�U�U�O�O? O�U?U� O�U?U�U?U� O?O?O?U?O�O�U�O?U�U� U�O�U?U? O?O�O�U? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O?U�O? U�U�U?U� O?O�U�U? U?O�O?U?U� U�U� O�U? U�U?U?O?U�O?U� O�O� O�O? O?O�U� U?U?O?U� O?O� O�U?U� O�U�U?O� O?O�O? U�O?O�O?O?U� O?U�U�U� O?O� U�U?O?U�U�O?U? U? O?O�O�U?O? O?U�O�U�O? U�U?U?O?U�O?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O�O� O?U�U�O� O�O? O?O�O�O?U?U?U?U?O? O?O?U?O�O� O?O� O�U?U� O�U�U?O� O?O�O?O?O�O?O?U� U�U?U� O�U?O? O?O� O?U�O�U� U?O�U?O? O?O�U?O�U?O?U� O?U?O? U�U� O?O� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� U�U�U? O?U?O�U� O?U� O?U?O� O�O? O�U?U� U�O?O�O�U� O?U?O?. U�U?U?O?U�O?U� O�U?O� O?O�U?O�U�O? O?O�O?O?O�U�O? O�O� O?O�O�U? U�O�O?U� O?U�U?U?O?O?O? U�U� U?U?U�U� U�U? O?U?O�U�O? O?U�O�O�O� U�U�U�U? U�U�U�U?U� U�O?O�O�U� O?U?O�O?U?O? O�U�O?O�O�O?U? U? O�O�O?U�O�O?U? O�U?O?U?O�O�O? O�O� U�O�O?U?O?U� O?U?U?O�O? U? O?U�U�O� O�O� O?U� U?O�O�U�U?O?U? O?U�O?U? O?O?U?O�O�O?OY

O�U�O� U?O�O?O�O�O?U� O?U� O�U?U� O�U�U?O�O? O?U?U?U� U? O?U?O�O?U? U�U? O�U�O?O? U�U� U�O�U?U? O?O?U� O�O?O�U?O? O?U�U�O� O�O� O?O� O�O?U�O? O?O�O?O?O�U�U�O�U? U�U?O?O�U� O�U?O?U?O�O� O�U?O? O?U� U?O�U?O� U�U? O?U?O? U? U�U�U?U� O�U�O� O�U? O�O� U?O�O?O�O� U�O�O? U�U?U?O?U�O?U?O�U� O�U?O�U� O�O� O�O? O�U?O?O�O?U� O?U� O?O�U� O?U� O?O�O�O�O� O?O�O�O?. O?O�U?O�U?O?U� O?U?O? U�U� O?O� O�U?U� O?O�O�O?U?U?O�U?U? U�O�O?O? U�U� U�U�O�U� U�O�U?U� O?O?O�O�O?O?U?U? O�O� U�U? U�U�O�U?O? U? O�U?O�U�U�O?U� O�O� O�O? O�U?O�U�O?U� O?O�O?O?O�U� O?U�O?O?U� U�U? U�U�O?. U�U? O?U?O? U�U� O?O� U�U�U?U� O?O�O�O?U?U?U?U? U�O�O? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� U�U� O?U� U�U?U�U? A�O�O?O�U�O�O� O?U�O?U?U? O?O� O�O?O�U�U� U?O�O�O?O?A� O?O?O?U?U� O?U� U�U�O�U�U� O�U? O�U?O�U�O? O?O? O?O�O?O�O�U� U�U?U�O?U?O? O?U?O�O?U?O? O�U�O?O�O�O?U? U? O�O�O?U�O�O?U? U?U� O?U?O�U�. U�U� O�U�O?O?U� U?O�O?O�O�O?U� O?U� O�U?U� U�O?O�O�U�O? U?U? U�U?O?U� O?O? U�U?O?O? U? O?U�U�U� O?O� O�O�U? O�U?O? U�O�O?U� U? O�O?U? U�U?U?O? O�U?O�U�O? O?U?O?.

U?U? O�U?U�U�U� U?O�O?O�O�O?U� O?U� U�O?O�O�U� O�U?U� U�U�U?U�U?O? O�U?O? O?O�O?U? O�O? O�U�O?O�U? O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U? U?O�U�O?U? O�O?O? O�U�O� O�U�U?O�U?O? U�U�O�U�U�O?O�U�U� U? U�U?O?U�U�O?O�U�U� O?U� O?U�U� O?U�O? U�U?U?O?U�O?U� O�O� U�U�O?U� O?U� O�O?O�U?O? O�O�U?U�O? U? U�O�O�O� U?O�U?O?U� O?O� U�O�O�U�U?O?U�O�U?U? U�U? U�U�O? U�U� U?U�U? O�O? O?U�U�O� U�U�U?U� O�O�U�U? O�O?O? U�U� U�O�U?U? O?U� O?U�U?O�U� O?U�O? O�U?U� O�U�O?O�O? O�U?O? O?U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O�U?O�U� O?U?O�U?U� U�O�O?U� O�O?O?.

O?U� O?O?O�O�O? O?U?U?O�O? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� U?O�U�O?U?O? O?O� O�O�U� O?O�O�U? O?U� U�U?O?O?U� U�U? O?U?O? U�U� U�U?U�O?U?O? O�U�O?O�U� O�O� O?O� U�U�U?U� U?O�O?U?O? U�O�U?U? O?U� U�U�O�U?O? O?U?O�O�O�O?. U?O� O?U�U� U? O�U�U?U?O?U� U�O�U? U?O�O�O? U? U�O?U?O? U�U?U�O?U?O?U�O�U? O�O�O?U�O�O?U?O? O�U�O?O�O�O?U? U? O?U?O�O?U? U�O� O?U?O�U� O�O� O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�O�U?O?U�O�U? O?O�O?O?O�U�U? O�U?O? U�O�O�O� O?U�O?O? U? U�O?O�U?O� O?U� O�O� O?O� O?O�O?U?U? U�U�O�U�U�O?O�U�U� O�U?O? U?O�O� O�U?U? U�O?U� U? O?U� O�U?O�U�U�O?U� O�O�O� O?U?O�O�O�O?.

O?O� O�U?U� O�U?U�O?O? U�U�O�U?O? U?O�O?U?O? O?O?U�U�O�O? U�O?O�U?O? O?O� U�U�O�O?U� U�U�O�U?O? O�U?O? O?O�O�O�U�O? U�U� O�U�U? O�U�U?U� O?O�O?U� O?U?O? U�O�O� U�U� O?O�O�O�U� O?O� O�O?U�O? U�U?O�O�O? U?O�U�O?U?O?U? O?U?O�U?U�U? O�O?O? U? O�U�O�O� U�U?O�U�O?O? O�O�O�O� O�O? O�O�O�O?U� O?O?U�U�O� O?O�U?O? U�U? U�U�O?. O�U�O� O?U�O? O�U�O?U�U� O?O?U�U�O� O?O� O?O�O�O?O� O?U�O? U?O�U�O?U?O?U? O?O�U?U�U? O�O?O? U? U�O� U�O? O?O� O?O�O?O?U� O�U?O�U?U� O�U? O?O�U�U�O? U? O?O�O�U?O�O?O�O� O�O? O?U?U�O? U�U�O�U�U?O? O�O�U�U�O�U? O?O�O?O? U�U�O�O?U�U� O?O� O?U� O�O� U�U? O?O�U�O?. O�O�O? U�O�U�O?U?O�O�U? U�O� O?O�O?O?O�U�O? O?U�U?U�O�U� O?O� U�U�U?U� U�U�O?U� O?U� O?O�U�O� O?O�O?U� U�U�U?O?U� O�O?O?. U?O?U�U? O�O?O�U?O? O�U?U� U�U�O�O? O?O�U?U? O�O?O? U�U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O�O� O?O�O�U? U�U�U� O?O?U�U�O� U? U�U�U� O?U�O�U�U�O� O�U?O�U�O?U�U? U�U? U�U�O?.

O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�U�O? U?O?O�U�U? O?U� U�O�U� A�U?O�U?U�O�A� O?O� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U�U? O?U� U�U�U?U� U�O�U� O�O? U�O�U?U?O? O?U�U?O�U?U? O�O� U�U� O?O� O?U� O?U� O?O� U�U? O?O�O? U�U�U? O?U�O�O?O? U? O�O? O?U� O�O?O?U�O?O�O� U�O�O?O�O?O?U? O?O�O�O?. O?U� U�U?U� A�U?O�U�U?U�U?U?A�O? U?U�O�U� U�U? U�U�O? U�U� O�U?U� O?U�U?O� O?O� U?U�O� O�U?O?O? U? U�U�U� U�U?O? O?U� O�O� O?O� O?O�U?U� U?O�O�U?U? U�U?O?U�O�U�U� O�U?O? U�U? U�U?O�O?. O�U�O� O�U?O�U�U�O?U� U�U? O?O�U�O? U�U� O?O� O�U?U� O?U�U?O� U�O�U?O? O?O?O?U? O?U� U�U�O�O?O�U�U? O?U� O?U?U? U?O�U?U�O� O?O�O�O? U�O�U?O�U�O? O?O?. O?U?U� O�U?U� O?U? O?U�O�O�O? O�O? O�U�O�U� U? O�O?O?U�O?O�O� O�O? U?O�U�O?U?O?O? O?O?O�O�O�U? U�O?O? U�U� O?O� O�U�O?U?U� O�U?O�U�U�O?U� U�U? O�U?O?O�U?O?:

U�U?O? O�O�O?O�U� U�O�U�U� O?U� U�O?O�U�U? U?O?O�O?O?O�U? O?O� U?U� O?U�U�O?U� O?U? U�O�U� U? U�O?O�U�O? O?O�O?U?U? O�U?U� U�U?O?U� U? O�O?O?U�O?O�O� O?U�O� O�U? O�O? O�U�O�U� O�O� O?U� O�U?O?U? U�U? O�O?O�U�O?. O?O� O?U�U?O�U? U?O�U�U�O� O?U�U�O� U?U� O?U�U�O?U� O�O?O?O? U? O?U� U�U� O?U�U�O?U� O�U?O?O?O�U� O�O?O?. U? O?U�U�O� U?U� U?O?O� O?O?O�U? U?O�U?O? O?O�O�O? U�U� O?U� U�U� U?O?O�O?O?O�U? O�U?O?O? O�O?O?. O�O? O?U�O�O� U�U� O?O� O�U�U� O�U?O? O?U�U�O?U� U? U?O?O�O?O?O�U? O?U�U�O� U�U?O?U�O�U? U�U�U� U? O?O?O�U? O�U?U� O�U�O�U� U�O?O?U�O?O? U?O? O�U? O�U� O?O�O�O? U�U� O?O� O?O�U?U� U?O�O�U?U? O�O?O? O?U�U?O� O�O� U�O?O?O? O?U� O�U?O? O�U�U?U�U? U? U�U�O�O?O�U� O?O?O�U�O? U? U?U�O�U� O?O?O�O? U�U� O�U�O�U� O?U� O?O�U�U?O?O? O�U? O?U? O?U?O�U� U�U?O?O?. U?O�U�U�O� U�O�U�U� O�U?O? O�O� O?U� O?U�U?O�U?U? U�U? U?O�O?O?O? U�U� O?O�U?U� U�U?O?U�O�U�U� O�O? O?U� O�O� O�U�U� U�O�O?U� U? O?U� O�U?O�O?U? O�U?O?U� O?U� O?O�O?U?O�O?U�O? U? U?U�U?U� O?O�O�O? U�U� O�U?U� O?U�U?O� U?O�O?O� O�U? O�O� O�U?O�U�O? O?O�O?. U�U? O�U�O?U?O?O? U�U� U�U? O?U?O�U�O? O�O? U?O�U?U�O�U? O?O�U?O� U�U�O�O?U�U? U?O�O?O?O?O�O� O�U?O?O? O?U� O?U�U?O�U? O?U�U�O?U� O�O? U�U�O�O?O�U�U? U? O�U�U?U�U?O? O?O�O?U?O�O?O?.

U?O�U?O�U� O�U?U� O?O�O?O?O�U�O? U�O?O�O? O?U?U?O? O?U?O� U�O�U?U? O�O� O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O?O�O�U? O?U?O�U?U�O? U? O?O�U?U?O� U�O�O?U� O�O?O?O�O? O?U�U?U� O?U�O?U?U?O? U�U� O?U� U�O�U?O?U?O� O?O� U?O�U�O?U?O? O?U?U�U? U?U?U?U�O? U�O?O?U?U� O?O�O�O?O? U�O?O�U� U�U? O?U�O?.
U�O�U?U? O?O� O�U?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U�- O?U� O?U�U?O�U� U�U�U?U�U�- O?O?U?U� O?U� U�U� O?O�O?O�O�U� U�O?O�O�U� O?U?O�O?U?O? O�U�O?O�O�O?U? U? O�O�O?U�O�O?U? O?U?O�U� O�U?O? O�O?U�O�O�U�O?O� U�U�O?O? U?O�U�O?U?O? O?O�U?O�U� O?U� O�O� O?O� U�O�U�O? U?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U�O? U�U�O�U� O?U? O�O�U�O�U�U� U? O�O�U?O� O�O?O�O�O? U�O�O?U� U�U� O�U?O�U�U�O?U� O?O�O?O?O�U� U�O?O�U?O� U�U? O?U?O?. O�U?U� O?O�U?O� O?O?O? O�O? O�U?O�U�O?U� O?U?O?O�O�U� O?O�O?O?O�U�O? O?U� O?O�O?U?U� O?O?U� U�U? O?U?O? U�O�O� U�U� U�O�U?U? U�O�U?O? O?U� U?O�U�O?U?O? O?O�U?O�U� O�O� O?U� O�O�O�O�O? O�O?O�O�O? U�U�O�O?U� U? O?O� O?U? O�O�U�U? O�O?O? U?O�U? U�U?O?O�O?U� U? O?U� O�O� U?O�U?O�O? U�O?O?U� O�U�O� U�U�U?O�U�O? O?U�O�U? O�O? O�O� O�O�O?O�O? U�U? U�U�U�O?.

O�O�U� O?U?U�

O�O? O?O?O?U?O�O�U�O?U�U� O?O? U?O�U�U� U�O�U?U?O? U?O?U�U? A�O?U?U�U?O? U�O�U�U�A�O? U?U�U? O�O? O�O?O�O?U? O?O�U?U� O�O�U?U�U? O�O?O? U�U� O�U?O? U�O�U?U? O?O� O�O?O�U?O? O?U� O?U� U?U�U? O�O? U�O�U�O?U?O�O�O?O�U?U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O�U�O�U� O?O?O?U?U� O?O?U� O�O?O?. O?O� O?U�O�U�U? O?O�O?O?O�U�U�O�U? U�U?O?O�U� O�U?O? O�O?O�U?O? O?U�U?U� O�U?U� O�O�U� O?U� O�U?O?U? U�O?U�U?O? O�O?O?. U?O?U�U? O?O�O?O?O�U�U? O�O? U�O�U?U? U�U�U? O?U?O�U� U?O�U?O? U�U� O?O�O�O?O�O? O?U?U�U?O? U�O�U�U� O?U�U� U�U?O�U?O?U� O?O�O?O?. O?O�U?O? U?U?O?U� O?U?O? U�U� U�U?O� U�U�O�U�O�U�O�U� O?O�O?O?O�U�U�O�U? U�O�U?U? O�U�U� U�O?O�O?O?U�O?O? U?U�O� U�U�U? U�O�O?U�O?O? O?O� O�U?U?O� U?O�U? U�U�U? O�U?O?U�O?O? U? O?O�U?U� O?O� O?U�O?U?U? O?O�U� O�O�U?U? U�O?O�O?O?U� O�O?O?OY

O?O�U?O? U?U?O? U�O�O�O? O?O�O?O?U�O?O? O�U�O� U�U�U� O�U?U�U�O� O?U� O?U?U?U� O�U? U�U� O�U?O? U�O�U?U? O?O� O?U� O�O?O?O�O? O?U?O?O? O?O� U�O�O?U�O�U? O?O�O?O?O�U�U�O� U? O�O?U�O�U� U? O�O�U�O�O? O?O�O�U?O?U�O�U? O?O�O?O?O�U�U�O�U?O? U?U�O�O�U�O?U� O?O?U� U? O?O� U?O�U�O? O?O� O?U?U�U?O? U�O�U�U� O?U� O?O�O?O?O�U� O�O�U� U?O�U?O?U� O�U�O?. U�O�U?U? O�O? O?U�O�O� U�U� O�U?O? O�U�O?O�U�U? O�O�O?U�O�O?U? U? U�O�O?U� U?O�O� O?U?O?O? O?U�O�U�U? O�O?U�O�U� U?O�O? O�O� O?O� O�O�O?O�U� U�O?O?U�U?U� O?O� U�O�U?O� U? O�O�O?U�O�O? U? U�O�O?U�U? U�U� O?O� O�U? O?U?O?O? U�U? U�U�U�O? U�U? O?U?O?. O?U�O�O?O�O�U?U� O?O?O�O?U? U�O?O�O�O? U�U� O�O�U? O�U�U�U?O? U?U� U?O�O? O�O� O?O� U�O�O�U�U?O? U�U?O�U� O�U? O?U� O?U?O� U? O?O�O?O? O?O�U?O?O?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� U�O?O�U�O?.

O�U�O?O?U� O�U�O�U?O?U�O? O�U�U�U?O? O?O?U�U�O�O? O�O�U� O�O?O�O?U? O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U?O? U?U?O?O�U?O?O? U? U�O?U�O�U� O?U� O?U� U�O� O?U�U?U�O? O?O� O�U?O?O�O?U� O?O� O?O�U�O�U�U� U�O�U? O?U?O?O?U� O?O� O�U?U� U?O�U�O� O�O?O?U? O�O?O?. O�U�O� U�O�U?U? U? O?O?U� O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U? O�U?O? O?U� O?U?U�U?O?O? O?U?O?O?O� O�O? O�U�U�U?O? U?U?O�O?O�O� O�O?O?. O�U? O?U� U?U?O�U�U? O?O�O?O?O�U�U�O�U?O?O? U�O�U?O? O�O�O� O�U?O? O�O� O?O�O�O?O� O?U� O�U�U�U?O? O�U?O? U? U�U�O�U�O�U�O�U� O?O�O?O?O�U�U�O�U?O? O�O�O?O�O�O� U�O?O�O?. O�U?O� U�U� O?O� O?O?O�U? O�O�U�O� O?U� O?O�U?U� U? O�U?U?O� O�U�U�U?O? U�U? O?O�O?O? U?U�O� O?O� O�U�O? O?U?U�U?O?U? O?U?O? U�U� U�O�O? O?U?O�U?U? O?U� O�O� O?O�O?O?. O?O?O�U? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� O?O�O�O� O�U? O?O� O�U?U?O� U?O�U? U�U? O�U?U�O?O? O?O� O?O�U?U� O�U?O? O?O�U� U�U? O?U?U�O?O? O�U�O� U�U�U� O�U?U�U�O�O?U?U�U? O�O?O? U? O?O� O�O�O?O?O�O� U�O?O?U�U?U� O?O� O�U?O? O?U�O?U?U? O�O?O?. U�U�O?U?O� U�O�U?U? O�O? O?U?U�U?O? U�O�U�U�O? O?O� U�U?U?O?O�O?U� O?U� O�U�U�U?O? O�O�U? U? O?O� U�O?U�O?U?O?U� O?U� O?U� O�U?U?O�U�O�U?U? O�O?O? U�U� O�O�O?O?O�O�U? O?O� O?U�O?U?U? O?O?U�U�O� U�O?O�O�U�O?. U?O�U?O?O?O�U� U�O�O?U?O? O�O?O?O? O�U�O� O?O� U?O�U�O? O?U� O?U�O� O�O�U?U?O?U?U� O?U?U�O� O?O�O?O? U? U�U�O�U�U? U�U? O?U?U�O? U? O?O�O�U?O? O�O� O�O? O?U�O?U?U? U?O�U�O?U? U? O?U�U� O?U� U�U�U?O�U� U? O�U�O? U?O�U?O? O?U�U� U?O�O�U?O�U�U� O?O�O? U�U? O?O�O�U�O?.

O�U?U?O? O�U?O� O�U�U�U?O?U? O�U?U� U�U�U?U� O�O� U�U�- O�O?U?- O?O� O?O�O?O?O�U� U�O�U? U�U?O?O�U� O�U?O? U�U? O?U?O�O?O? O?U?O?O?O� O?O� O�U�O? U�O?O�U� O?O�O?U� U?O�O?U?O? O�O�U�O?U� U? O?U� U�U?O? O?U�O?U?U? U�O�U?U? O�O?O? U�U� O�U�O?U?U� O�O� O?O?O? U�U? O?O�O?U�O? U? O?O?U�U? O�O� O?U� O?U?U? U�U�O�U� U? O�U�O?U?O� O?U?U� U�U? O?U�U�O?.

O?U� O?U�U?O�U� U�U�U?U�U�O? O�U?O� O?U� U?U�U? O�O? O?O�O?O?O�U�U�O�U? U�O�U?U? U�O�U�O� A�O?U?U?U?O�O�U?A� U�U?O�U� U�U�U?U� O�U?O�U�U?U� O?U?O? U�U� U�U�O?U?O� O�U? O�O? O?U?U�U?O? U�O�U�U� U�U� O?U?O?U� O�O?O?. O?O� O?O�O?O?O�U� O?U?U?U?O�O�U?O? O?O�O?U�U� U�U? U?U?O�U? U�U� U?O�O?U�O? O�U?O? O�O� O�O? O?O?O? O?O�O?U�O? O?O� O�U?U� O�U�O�U� O?O?O�U? U�O?U? O�O� U�U�U? U?O�O?O? O?O� O�U�O?U?U�O? O�O� O?O� O�U? O?O� U�U?O�U� O?U?O�O�O�O?. O?O�O�U�O�O�U� O?U� O?U?U? O�O�O�O?U� U�U? O�U?O? U? U�O�O�O�O� O�O� O?O�O�U? O�O?O? O�U?O? O?O�O?U?U? U�U? U�U�O?.

A�… O?U?U?O� U�U?O?U? O?U� U�U?O?O? U?O?O�O? U�U�O�U�O?U�O? O�U�O� U�U�U?O? U�O?U?O�U�O?O?U� O�O? U�O�U?O? U�O�U� O?O� U�O�U� O?O� U�O?U? O�O�U?U? O?O?U�O?. O?O?U� O?O�U?O? O?U�O?O?U� U? O?O� O?U�O? O?O?O�U?U? U�U�O?. U�O�U?O� U?U� O?O� U? U?U� U�U�U� O�U?O?O�O?OY U�O�U?O� O?O�O? U�O?U?O?OY U?U?O? O�O? U�O�U? U�U� O�O�U?U�O�U?U? O?O?OY U? U�O�U?O� U�O�O?OY O?O?U� O?O�U?O? O�O?U?U?O�O? U�U?U� U? O?U?U� O�O� O?O�O� O?O?U�O?O? U? U�U�U?U� O�U?O� U�O�O�O�O�U? O�U?O?U�O? O�O� O?U� O?U?U�O�O�O?O?O�U� O?O�O�U? U?O? U?O�U?O?U� U�O?O�O?U�O�U? U?O?O�O?…

U�O?O? O�O� U�U? U?U?O?O? U? O?O�O�O? O�O?O?O? O?U� O?U?U? O�O�O�O?U� O�O�U� U�U? O�U?O?O?. O?U� O�O�O?O? O?U� U�O�U� U? O?U� U�U?O� U?U�O� U�U? U�U�O?. O?O� O?U�U�O�U?U? O�O�O?O? U�O?O�O�O? O?U� U?O?O�O? U?U�O� U�U�O?. O?O� U�O� U�O? U�U? O?U?O�U�O? O?O�O?O�O�O? O�U? O�O�U? O?O?U�O?O? O�U�O� O?O� U?U�O� U?O?O� O?U?O?U� U? U?U?O? O�U?O? O�U? O�O� U�O�O?U� U�O�O?U� O?O�O�U?O? O?O�O?O?U?O� O�O?O?. O?U� U�O?U�U�O�U? O?O�O�O?O�U� O�O?O?O? U�U?O�U�U? U�U? U�U�O? U? U�U? U?O�O?O?: A�O?O�O�U? O?U�U�O? O�O� O�O? O?O?O� O?O�U�U? O?U?O�U?OY O?O�O?O?O? O?O� O?U?O�U?O�. O�O�U�O� U�U� U�O?U?O�U�O?O?U?U� U?U?U� O�O�O? O�O� U?U?O� O?U?O�U?O�U?U�O? O?U�U? U�U? O�U?O�U?U�. O?O�U�O? U�U� O�U?U�U? U?U?O� O?O?U� O�U�. O?O�O?U�U� O�O�U�U? O�O? U�U� O?O�U�U�U? O?U?O?O? O�O? U?O?O�U� O?O�U�U? O?U�O?. O?U?U? O?O�O?U�U� O�O�U�U?O? O�U?U? O?O?O? U�O?O�O?O?O? U�O�O? O?U�O?U� O?U?O?.A�

U�O�O?U� O�U? O?O�U�O? U�U? O?U?O?O? O?U?O? O�O?O�U�U� U�U? O?U�O?: A�U�U�U?U� O�O?O? U�U� U�U? U?U?U?U�O? O�O?O? U?U?O� U�U�! O?U?U?O� U?O?O�U� U?O�U?O? U�O?O�O�O?. U�O� O�O� U?O�O�O?O?U� U? O�U?O?U�. O�U?U� O�U?O� O?U?U?U?U�O? O?U?U?O� O?U? U�O�U� O�U? O?O�O?O?U� O�U?O? U�O�O?O� U?U� U�O�U� O�O?O? O?U?O?U� O�U?O? U? O?U� U?U�O? U�O�U?O�U� U�O�U� O�O?O?O? O?U? O�O� U�U? U?O�O�O�O? U? U�U? O�U?O?. U�O�O�O�O�O? U�U�U�O?U� U�U?O?O?OYA� O�O?O? U�U?U�U� U�O?O?U?U� O�U?U?O?U� O�O?O?. U?U?O? U�U? O?U�O? U? U�U?O?O? O?U� O?O?O?U�O�U? O�O�O�O?O? U�U? O�U?O�O?.

O�U?U�O�O� O?O�O?U�U� U�U? O?O�O�U?O? O?O?U� O�U�O?. O�U?U� O�O?O? U�U� O?O�O?O?O�U� O�O� O�O? O�U?U� O?O� O?O�O� O?O�O�U? O�O?O? U�U?U�U� O?O?O�U?U? U�U? U�U�O?.

O?O� U�U?O�U�U? O?U�U?U� O?U� O?O�O?O?O�U� O?O�U�U? U?O�O?U?U� O�U?O?U� O?O�U?U� U�U�O?U� U�O�U?U? U�U� O?O�O?O� U�O�U�O?U?O�O�U? O?U� O?O?U� O�U�O?O? O�O? O�O�O�O�U� O?U?U�U? U? O?U? O�O�U?O�U�O? O?O�O?O?O�U� O?O�U�O?U�U� U�U? U?U?O�U�O?.

A�U�U�U?U�O? O?O�U?U�O?A� U? A�O�O�O?O�O? U?U� U?O�O�U�A� O?U? U�U�O?U�O? U�O?U�U?O�O? O?O� U�U�O?U? U�O?O?O�U� O?O� O�U?U� O?O�O?O?O�U� U�O�U?U?O? O?U� O�U?U� O�O�U� U�U�U� O?O� O?O?U� U�U?U?O?U�O?U?U? U?U? O?U?O�U� U�O�O?U� U? U�U?O?O?U� O�U�O?: A�U?U�U? O�O? O�U?O?U� O?O�U?U� U�U�O?U� U�O�U?U? U�U� O�U?O�U�U�O?U� O?O� O?O�O?U�U?O�U? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� A�O?U?U?U?O�O�U?A� O?O�U�U? U?O�O?O?O? O�O�O�O�U� O?U?U�U? U? O?U? O�O�U?O�U�O? O?O�O?O?O�U� O�O?O?.

U�U?U?O?U�O?U� O?U� O?O�U�O�O? O�O�U�U� U�O� U? U�U�O?U�O�U?U? U�U? O?U?O�O?O? O?U? O?U�U�U� O?U� U�U?U� U?U� O�O? O?U�U�O�O? O?U� U�U�O?U?O� O�U�U�O�U? O?O?O?U?O�U? O�O�O�O? O�U�U�U?O?U? O?U?O?O?O� O?O?O�O?O?. O?O� O?U�O? U�O�O?O? O?O�O?O?O�U�O? O�U?O� O?U� O?O�U?U?O� O?U�U�O�U?U? U�O�O? O?O� O?O� U?U?U� O�U?O�O?O�U� O?U� U�U�U?O�U� O?O?O? O?O� O?O�U?U? U�U� O?O� O�U? U? O�O?O? U�U?U�U� U�U? O?O�O�O?O? O?U�O? U�U�U?U�O? U�U? O?U?U�U?U� U�U� O�U?U� O�O�U�U� U�O�U�U�O? O?U�U�O�U?U? O�O� O�U�U�O� U�U? U�U�O?O? O�U�O� O?O�O�U? U�U� O?O� O?U?O�U?U? O�O�U�U� O?O�O?O?O�U� U�U? O?U?O?O? U�U�O?O�O?U? U�O� O�O� O?O�U�U? O�U�U?U?O?O?:
U�U?O� U?O�U? U? U�U?O? O�O?O?. O?O�U�U� U�O�U? O?O�O?O? O?O�U? U?O�O?O�U?O�O? U�O�O�O? O?O�U�U�O�U? O�U?O�O?O�U� U�U� O?O�O?U� O�U?O?U� O?O?U� O�U�O?O? U�O�O� U�U? O�U?O�O? U? O?U� O?U�U� U�O�U?U� U�O�U? U�O�U� U? U�O�O?U� O�U?U? O?O�U�U�O�O? U?O?O? O�O?O?U�O�O? O?O�U�U� U? U�U�O�U� O?O?U�U�O� U�U? U�O?U?U�O?. A�O�U?U?U�O�A�U? O?O�O?U�U� U�U?O? O?O�O�U?O� O?U?U?O? O�O?O? U? O?U� O�U?O�O? O?O?O� O?O�O?U�O?U� O�O?O?. U?O?O?O? O�O� O?O� O?U�O�O� U�U� U?U� O�U�O?O�U� O?U?O�U�O�U?U? O?O�O�O?O? O�U� U�O�O?U�O? O�U?U? O�U�O?U�U? O�U?O? U�O?O?O?U� U? U�U?U�U�O?O�U?U� O?U�O�U�U? U�U�U? O�U?O�O?. U�O�O?O�O� U�U� O�U�O?U?U�U? O?O�U? O?U� O�U?U?O? O�U?O�O?U� U�U? O?U?O?O? U?U?U?U? U�O�O?U� U�U�U? O?O�U�O? U�U� O?U�U�O� O�O� O�O? O�U?O? O?O?U�O�U�O?. O�O?O? U�U?U�U�O? U�U?O? O?O�O�U?O� O?U?U?O? O�O?O? U? O?U? O�O�U�O? O�U?O?O?O�O?U� U? O?O� O?U� O�O�U� O?U�U?O?U�O? O?U? O?O�O�U�O? U? U?O�U�O�U? O�O�O?O? U�U?O? U�O�U�U�O?O?O�O?U? O�O? U?O�O�U�U� U�O?O?U?U�O? O?U� U?U� O�O?O? O?U�O�O?U?U�U? U�U? U�O�U�O?.

O?O�O�U�U?U�O?O? U�U�U?O�U�U? U�U� U�O�U?U?O? O?U?O�U?U? U�O?O?U�U?U�O? O?U? O�O�U?O�U�U� U? O?U?U�U? O�O� U�U�O�O� U�U? U?O�O�O�O?O? O?O� O?O� O?U� O�O?O? U�U� O�O? O?O?O? U�U�O?O�O?U? U�O� U�O�O?O?U� O?U?O? U�U� O?U�U�U� O?O� O?U� O�U?O?U?O?U� U?O�O?O?. O?U?O�O� O�O�U�U� U�U�O?O� O�U�U?U�U? O�U�U?U� U�U? U�U�O?. O?U�O? U�U�U?O?: A�O?O�O?U�U� U�U?O? O?O�O�U?O� O?U?U?O? O�O?O? U? O?U� O?U�U� O?O?O� O?O�O?U�O?U� O�O?O?.A� U?O� A�O�O?O? U�U?U�U�O? U�U?O? O?O�O�U?O� O?U?U?O? O�O?O? U? O?U? O�O�U�O? O�U?O?O?O�O?U� O�O?O?O? U? O?O� O?U� O�O�U� O?U�U?O?U�O? O?U? O?O�O�U� U? U?O�U�O�U? O�O�O?O? U�U?O? U�O�U�U�O?O? O�O?U? O�O? U?O�O�U�U� U�O?O?U?U�O? O?U� U?U� O�O?O? O?U�O�O?U?U�U? U�U? U�O�U�O?…A�

U�U�O�U?O?U� U�O�O?O? U? O�O?O? O?O� O?O?O� U? O�O?O? O?U�O�O?U?U�U?O? O�O? O�U?U� O�U? O?U� U�U?O�U� O?U�O?U� O�O?O? O?O� O�O�U�U�O? O?U�O?U� U? O?U�U?U� O�O�O�O�U� O?U?O?O? O�U�O� O?O?O� U? O�O?O?U�O�U? O?U�O�O?U?U�U?O? O�U?O�U�U? O�U�O?O? U�U� U�U� O�O�O?O�O?U? O?O�O�U�O? U? U�U� O�U�O� U�U? O?O�U�O? U? O?U�O�O?O�O�U?U�O? U�U�U? O?U?O�U�U�O? U�U�O?O�O?U? U�O?U? O�O� O�U�O? U�U�U�O?. O?U� O?O�U� O?U?U?O�O? O�O�U�U� U�O�U�U�O? O?U� U?U�U?U�O? O?U�U�O�U?U? O�O� O�U�U�O� U�U? U�U�O? U�U� O�U?U� O�U?O? O?O� O?O�O?O?O�U� A�O?U?U?U?O�O�U?A� O?O� O�U�U�U?O? O�O?O?O? O�U�O� O?U� U?U?U�U� O�U? O?U�O?U?U� O?O?U� O?O� O?O� O�U�O?U? O�U�O�U? O�U�O? U�U�O?O�O?U? O�O�U�O? U�U�O? U�U� O?U� O?U?U? O?U�. U?U?U?U? U�O�U?U? O?O� O?O� O?U� O�O?O? U�U� O?U?U?U?O? O�O�U�U� O?O�O?O?O�U� O?O�U?O? O?U�U�O� O?U� U?O�O�U? O�O�O?O?U�O�U? O�U?U?O?O? O�U?O? O�O� U�O?O�U� O?U�O?.A�

O�O�U� O?U?U�

U?O?U�U? A�O?U?O�U?U? O�O�O?U�O�U�U� O�O?O�O�O� U? O�O?U?O�O?A� O�U?O�U�U� O?O� U?O�O? U�U?U�U�U? O�O? O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U? O�U�O�U?O?O? U�U� O?U� O?O�O?O?O�U� O�U�U�U? U? O�U?O�U�O?U�O�O�O?U? U�O?U�U?O� O?O?U�O? U�O�O?U?O?U� U?O�U?O?U� U�U? O?U?O?O? O�U�O� O?O� O?O�O?U�O�U? U�U�U� U? U?O?O�U� O?U� U�U�U?O? U�U� O?O� O?O�O?U�U�O?U? O?U�O�U� O?U� O?U�O?U?U? O�U?O? O�O?O�U�U� U�U? O?U�O? U�O�O� U�U� O�O?O�U�O? O?O� O?U?O�U?U? O�O?O�O�O� U? O�O?U?O�O?O? U?U�U? O�O? O?U?O�U�U� U�U�U� O�O�O? U�O�O�O�O? O�O?O?.

O?U�O?U?U� U�O�U?U?O? O�U?O? U?U�U? O�O? U�U?U?O?U�O?U?O�U�U? O�O?O? U�U� O�O?O�U�O? U? U�O?O�U?O? O?O� O?U?O�U?U? O�U?U� O?U�O�O�O�O? O?O�O?O?O�U�U�O�U?O? O�O� O?O� O�O?O?U�O?O�U� U�U� U�O?U?O� O�U?O�U�U�O?U?O�U� U�U?O�O�U� U�O�O?U�O? O�U? U�U?U�U?O�U� O?O� U�U?U�U?U� O�O? O?O�O?O?O�U�U�O�U?O?O? O?O� U�U?O�O? O?O?U�U�O� U? O�O?U?O�O? U?U?O�O�U�U?U�O?O�U� O?U�U? U�U�O�O?U� O�O?O?. O?U�U�O� O�O� U�U� O?U�U�U�O�U� O?U? O?U�O� O�O�O� U�O�O?U� U�U� U�O�U�U?O?O?O�U� O�O� O�O? O?O?O? O?O?U�U�O?O? U? U�U� O?U�U�U�O�U� O?U� O?U?O�U?U?O?O�U� U�O?O?O?U� U�U� O�U?O�U�U�O?U� O?U� O�O� O?O�U?O� U�U�U�O?.

O�O�U� U�U�U� O�U�U?U�O? U�O�U�U�O?U?O? U�U� O?O?O?U�O� O?O� O?O�O?O?O�U�-U�U?U?O?U? O�U?O�O� U?U?O?O� U�O�O?O? O?O�U?U?O?U� U�U�U?U� O�O�U� O?U?O?U� O�U�O� U�O?O�U?O? U?U�O� U�O�O? U�U�O?U?O� U�O�U?U? O�O? O?U?O�U?U? O�O�O?U�O�U�U� O�O?O�O�O� U? O�O?U?O�O?O? O?U�O?O?O�O?O�O�U? O�O�U? O�O? O?U�U�O�O?O?.

U�U�O?U?O� O�U?U� U�U?O?O? U�U� U�U?U?O?U�O?U� O?U�U�U� O�O� O?U?O?U�O? O?U? U�U� U? U�O�O?O? U? O?U�U?U�O� O?U� U�U�O�U� O�U?O�O? O?O� O?O�O?O?O�U� O�U?O? O?U?O�U?U? U�U�O?. O?O� O�U?U� O�U?O�O? O�O�U�U� U? O?O?U�U�O�U? O�U? O?O� O?U�O�O?U? U�U� U?O�U�U? O�U?O�U�O? O?O�O?O?OY O�O�O� O�U?U� O�O�U?U� O?O?U?U�U?O? O�U�O�U?O?U� O?O�U?O? O�U�O?U� O?O�O� O?U� U�O?O� O?O�O?O? U�O�O� U�U� O�O�U�O� U�O� O?O�U�O? O?U�U?O? O?O?O?O?O�U� U�U�O�O? O�U?U�U�O� O�O� O?O� U�O�O�U�U� O?U�O�O?U?U?O? U�U? O?U�U?O?O? U? U�U? U?O�U?O�O?. O�U�O� O�U?O� O?U?O�U� O?O�O?O?U� O?O�O?U?U� U�U� U�O�U?U? O�U?U�U�O� O�O�O? U�U�U� O?O�U� U�O?U� O�O? O�U?U� – U?O?U�U? O?O� O?U�O�U�U� O�U? U�U� U�O� U�U?U?O?U�O?U�O? O�O?O�O�O� U? O�O?U?O� O�O� O?O� O?O�O?O?O�U�U�O�U?O? O?U� U�U?U� O�U?O? O?O?O?U?O� U? O?U?O?U?O� U�U? U�O�O? U? O?U�U�O� O�O� O?U� U�O� O�U?O�O?U? U�U� O�U?O? U�U? O�U?O�O?O? U?O� O�U�O?U?O?U� O�O? U�U? O�U�O?U?O?O? O?U� O�O�U�O? U? O?U�U?U� U?O�U�U? O?O�O?O? – U�O�O�O� U�O�O?U� O�O?O?O? O�O? O?U?O�O�U�O?U?O?U? U? O?O�O�U?O? O�U? O?U?U?O? O?O?U� U�U? O?U?U?U�.

U�U�O?U� U�U�U�O?O� O�U?U� U�U�O? O�U?O? U�O�U?U? U?O�O?O?U� O�O? O�O?O?O?O?O�O? O?U? U�O?U?O�U? U�U� O?O� U?U�U�U?U� O�O?O�O�O� U? O�O?U?O�O? O?O�O?O?O? O�U?U� U�O?U?O? O�O� U�U� O?O�O?O? U�U� O�O? O?O�U?U?U� O�U? O?U� O�O?O�O�O� U? O�O?U?O�O? O?U�U?O�O? U�U� U�U�O?O� U�O?U�U? U�O�O?O� O?U� U�U?O�U� U�O�O?U� O�O? O?U� O?O�U?U?U� O?U?O?.
O�U?U� U�O?O�U�U�O? U?U�U? O�O? U�U�U�O?O�U?U� U?U?U?U?U? U�O�U?U? O�O?O? U�U� U�U? O?U?O�U� O?O�O?O�O�U� O?O�O�O� U�O�U?U? U�O�O�O� U�O�O? U? O?U� O?O�O� O?O�O?O�O�U� O?U� U�O?O?O?.

O?O� O�O�U� U�U�O�O�U�

U?O?U�U? A�U�U�O�U?O? O�U?O�O�O?A�O? O?O�O?U�U� U�O�U?U? O�U�U?O?O? O?O� O�O?O�O? O?O�U?U� O�O�U� O?O� U�U�O� O?O�O?O?O�U� U�U?U?O?U? U?O�O�O?O?U�. O?O?U?U� O?U�O? O?O� U�U�U� O?U�O�U�U�O� U? U�U�O�U�U�O�O? O�O?U? O?O� U?U?O?O�U?O?O�U?U� U�O?O�U?U� U�O�U? O�O?O?U?O? O�U?O�O�O? U?U�U? O�O? O�U�U?O? O�O�U�U? U�U?U?U�U?O? O�O?O?.O?O� O?U� U�U� U�O�U?U? O�U?U� O�O�U� O�O� O?O� U�U?O�O? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O�O?O�O�O? U�O�O?U�O? O�U�O� O�U�O�U?O?O? U�U?U?O?U�O?U?O�U� O?O�O?O�O�O?U�O? O�O?U? O?O� U�U?O?O?U� O�U�O�U� U�U� O?U� O�O� O�O?O�U?O? U�U? U�U�U�O?. U�U?U?O?U�O?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U�O? O?O�O�U? O?U?O�U?U? O?O?U�U�O� U? O�O?U?O�O? U? U�O�O?U� U�O�O? O?O�U?O? O?O� U�U�O?O�U?U� U�U�U�O�O?O? O?U?O?O?O�U?U� U�O?U�O� O�O� O�U�U�O� U�U�O?O? U? O�O�U�U� O�O� O�O? O�O�U?U� U�U�U?U� O�U?U?U�O�O?U? U?O�O�O�U?U? U�O?U�O�U� O�U?O�U�U�O?U� U�O�O�O� O?U�O?.

O?O?O�O�O? A�O�O?O�U�O�O� O?U�O?U?U? O?O� O�O?O�U�U� U?O�O�A� U�O�O?O� O?O� U�U�U?U� U�U?O�U?O? O�O?O?.O?U� O?O?O�O�O? O?O�O?U� O?O� U�U?U?O?U�O?U� O?O�U?O? O?O?U?O�U�O? O?O�O� O?U?O?O?O�U? O�O� O?O� O?O?O?U� O?U�O?U? U�U?U�U�O?O� U�O�O�O� O?U�O? O?O� O�O�O�O? O?O� O?U� U�U�O�O? O?O�O?O?. O?O� O�U?U� U�U?O�O?O? O�U?O? U�O�U?U? O?U� O?O�U� U�U?U?U� O?O� U�O�U�U� O�U? O?U� O?O�O�O?O�O? U�U? U�U?U?O?O?: A�O?U� O?U�U?O?U� U�U�O? O?U?O�U?U? O�O?U?O?O? O?O�U?O? O�U?U�U? U�U?O?O�U� O?O�O?O?O? U? O?O�U?O? O�O�U�O?U? O�O?U?O�U�U? O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O�O�U?U�O�U? U�U?O? O�O? O�U?U� U�U�O�O? O�O� O?O�U?O? O?U?O� O�U?O�O? U�U� O�U?O�O?U?O? U�O?O�O?O? O?U?O�U� U?O� O?O� O�U�U?O�O� O?O�U?O�U?U? U�U? O?O? U? O�U? O?U� O?O�O�U?U�U? O?O�O?O?O? U? O?U?U�O�O?U? O�O? O�U�U?O�U� O�O�O?U?O�U� U? O�U�O�U?U? O?O� O?U� O�O�O�U? O?U?O? U? U�U� U? U�U�… U?O� O�U?U� U�U� U?O�O?O?U?U�O� U?O�U?O�O?U�U�O�U�O? O?O� U?O�O�O? O?O�O� O?O?O? O?O�O?U�O�U� O?U?O?U�O? U? O�U?U� O�U?U� U�U? U�O�O?U�O? U?…

O?O�U? O�U?U� O�O�U?U�O�U? U�U?O? O�O� O?O�U?O? O?U?O� O�U?O�O?. O?O� O?U?O�U?U? O�O?U?O?O?O? O?O?U� O?O�U?O? O?U� O�O?U?U?O�O? U�U?U�U� O?U�O?O?O? U? O?U�U�O� O�O� O?U� O?U?U?U� O�U? U?U�U�U?U? U�U� U�O�O�O� O?U�O? U�U� O�U?O�U�U�O?U� U?O? O�O? O?U� U�U� O?U�U�O� O�O� O�U?O�U�O?O? U�O?U�O�U�O? O�O� O?O?U�O?O? U? U�U�U� O?U�U�O� O�O� U?U?O? O�U?O? U�O�O?U� U�U�O?.

O?O�O�U? U�U�U?U�U�O? U�U?U?O?U�O?U�O? O?O? U�U�O?O�O? O�O� U�U? O?U?O�U�O? O�U?U�U? O�O�O�O? O�U?U� O�U?O� O?O�O?U?U� U�U�O?: O�U?U? O?O? O?O?U?O�U? O?O?U?O? O?U�U� O?U?O?U� O�U? U�O�U� U?U� O?O?O�O�U� O?O�O�U� U�O?U�U� U�U? O?O?O? U? O?O�U?U� O?U?O�U� O?U?U?O? U?O� O?O�U?O? U?O�U?U?O? U�U�U�U?U� O?U?U?U? O?U�O?O�U� U?O�O� U�U? U�O�O? – U? U�O�U�U�O? O�U?U�U�O�. O�O?U?O?O? O?U�U?O�U� O?U�O?U� U? O?O�O?O�O� O�U�U?U� U�U? U�U�O? U�U� O?O?U� U�O?O�O?O?U� O�U?O? U�O?O�U�O? U�U� O?O?O? O?U� O?U�O�O? U?O?U?O?U� U�O�U? O�O?U?O?U? O?O� U?O?U?O?U� U�O�U? U�O�O?U?O� O?U� O�U?O?O�O� O?O?U�U? U? O�O? O�U?U�U�O� O?O?U�O?. U�U�U?U� O�U�U� O?O� O?O�U�U� O�U?O�U�O?U�O�O?U? U�U?O? O?U? U?U�O�U� U�O�O?O�U� U?U?O?O� U�U? U�U�O?.

O�O�U� U?U�O�U�

U?O?U�U? A�O?U? U?O�U?O�U?U? U? O�O�O�U�O?O? U? U?O�U�U?O? O�O? U�U�U?O?U� U?O�O?O�O?U?A�O? U�U?O�O? U�U�O?O�U�U? O?U� O?O�O� U? O?U?O?U?O� U�O?O�O�O? U�O�O� U�U� O�O�U�U? U?O�O�O� U? O�U?O?U� U? O?O?U?U?U� U�U�U�O?U� O?O� U�U�U� O�U�U?O� U? O?U� U?U?U?U� O?O� U�U?O?O?U� O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O�O?O?. O�U?U� U?O�U�O?U?O?U? O�O?O? U�U� U�U?U?O?U�O?U� U�U?U�U?O�U� U�O?O�U?O? O?O?O�O?O?. O?U? U?O�U?O�U?U? O?O� U?O�O?O�O�O?U� O?U� U�O?O�O�U� O�O�U�O?U� U? O?O?U�U�O�O? U?U�U? O�O? O?O�U�U� U�U�U� U? O�U?O�O?U? O?O�O�U? O�U�O? U�O�O�O�O?O? U? O�O?O?U�O�O? O?U�U�O� U�O?O?O? O?U� O�O�O� U�U?U?O?U�O?U� O?O?U� O�O?O?.

O�U?O� U�U?U?O?U�O?U� O�U? O?O� O?O�O? U? U�O�O? O�O? U�O?O�U�U� O�U? O?O�U� O?U?U?U?O?O? O�O�O�O? O?U� O�U?O� U�U� O?O�U?O? O?U� O?U� U�O� U�U�U? U�O?U?U�O?. O?U?O?O?O� U�O�O?U�O? O?O�O�O� U�U?U?O?U�O?U?O�U�U? O�O� O?U?O?O? O?O�O�U�O? U�U� O?O� O?O�O�O?O?O? O?O�O�U?O? U? U�U?O?U�U�O?U? O�O�O� U�U�O�U�U�O?O�U�U�O? O�O�U? O?U�U�O� U? O?O�O?O?U�O?O�U� O�O� O?O� U�O�U�O? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O�U� O?U?O�U� U�O�O?U� O�O?O?. O?U� O?U�U?O�U� U�U�U?U�U�O? O�U?O� U�U?U?O?U�O?U� O�U? U�O?U?O? U?O�O?O�O�O?U� O?U� U?O�O?U?O? O�O?U? O?O�O� U�O�O�U?U�O�U� U?U� O�O�U�O?U� O�O?O?O? U�O?O�U?O? O�O? O�U�U�U� U? O�U�O?U�O�O? U�U?O�U?U�U?O�O�U� U�U�O�U� U�O�O�U?U�O�U�O? U�U� O?U� O?U�O�U?U?U� U�O�O?U�U? O?O� U�U�O�O?U� O�U�O?O?O�O� O?O�O�O� O�U? O?O? O�U?O�O�O? U�U? U�U�U�O?O? O?U�O�O�O?O?.

O?U?O�U�U� O�U?U� O�O�O�O?O�U� O?O� U? O?U?O�O? O?O� U�U�U� U�U�O�O?U�O�U? O�O�O?U�O�O?U? O�O�U?O� O?O�O�U�O?O? U? O?U� U?U?U?U� O?O� U?O�O?U? O�O?O?U?O�O? U? U�U�O�O? O?U� O?U�U?O�U� U�U�O?U�O?O�U� U�O?O�U�O? U? O?U� O?U�U?O�U� U�U�O�U�U�O?O�U� O?U?O�U�U?O�O�O?O? O?O� O?O�U?O?U?U� U�O�U?U? U�U� U�U�O�U� O�O�O�O?O�U� O?O� U? O?U?O� O?O� O�O�O?U?O�O�O?O�U� U�U? U?O�O�O�U�O?O? O?O�O? A�U�U�O� O?O�O�U? U�U�O�A� O?O� U�U? O?U�U�O?. U�U?U?O?U�O?U� U?O�U�O?U? U�O?O�U?O? O�O? O�U�O?U�O�O?O? U? O�U?O?O�O? U�O�O?O?O�U�O�U�U? U�O� U? O?U? O?O?O�U�O?U? U�O� O?O�O?U? O?U� O�U?O? O�O�U� O?U�O? U�O�O� U�U� O�U?U�O? U�U�O?O�U?U� U?O?U?U?U� O�U? O�O?O? U�U� O?U� O?U�O?U� O�O? U?O�O�O?O?U� O�U�O?. O?O� O�U?U� O�O�U�O? O�U? O?O�U?O? O�O�O�U�O? O�U?O? O�O� O�U?O? U�U�O?O? U?O?U�U? O�O? O?U� U�U?O?U�O�U?U? O?O�U� O?U?U?U?O? U�U� O�O�U?U� O�O?O? U? U?O�O?O?U?O�U? O?U� O?O�O�U? U�O�O?U�O? O?U?O?O? O?O�O?O?U�U? U? U�O�U?U� U?U?U?O�U?U? U? U?U?O?O�U?U? O�O?O?. O?O?U?U�U? O�O?O? O�U? O�U?O� O?O?U?O�U�O? O?O� O�O�O� O�U?U� U�O?O�O�U� O�O? U�U�U?O?U� U�O�U? O�O�U?O� O?U?O�U? U�U�O?O? O�O�O�O? O�O? O�O?O?U�O?O�U� O?U?O?O?O�U? O?O�O�U?O�O?O�O� O�U?O�U�O? O?U?O?. O?O� O�U?U� O?O�O�U�O? A�U�U?U?O�O?O�U�A� U�U? U?U?U?O?: A�U�U?O? O?O�U� O?O?U?O�O� O?O?O� U�U?O?O?U�O? U�O�U� U�O�U? U�U?O?O�U� U�U?O?O?U�O? O?O�O?O?O�U� U�U?O?O?U�O? U? O�O�U�O� U�U?U�U?U� O�O? O?U�U�O� O?O�O�U?U� O?O�U�U? U�U�O�U�O?U� O�O?O?.

O�O?O?O�O?U� A�U?U�U?O?O�A� U�U�U� O?U�U�O� O�O� U�U? O�U?O�U�O? U? U�O?O�O�O? O�U�O?U�O�O?U? O�O? O�O� O?O�O�U?U� U�U? U?U?O? U? O?O� O�U?U� U�O�O�O? O?U? O?U� O�O�U�U? O�O� U�U� U?O?O�O?U� O?O�O? U�O�U? O�U?U�O�U�U? U? O?U�U?O�O?U� O?O� O?U�U?O?O�U?U? O�O? O?U?O?U�O?O? O�O�U� O�O�U� O?O� U�U� O?O�O?U?O? U�U? U�O�O?. U�U? U?U?O?: O�U?O� O�O�O�U�O?U? O?O� O?U? U�O?O? O?O�U?O? U�O?O�U�O? O?O?U�U?O? U? O�U?O� O?O� O?U? U�U?O?O? O?O�U?O? O?U� O?O?O?O? O?U?O�U?O�U? U? U�U� U?U�U�U?O?U� U?U�O?U? U�U?U?O?U�O?U� U�U? O�U?O�U�O? U�U?O?U? O�O� O?U?O�U?U? U�U�O?O? O?O�U?O? O?U� U�O?O� U�O?U� O?O?U?O?O? U? O?O� O?U� U?O� O?O�U?O? U? O?O� O?U� O?O?U�U� U�U�O?. O?O� O?O�U�O�O�O�U� O�U�O?U� O�U? O�O� O?O� O?U� U�O?U? U�U�O? U�U� U�U?U� U�O? U?U?O? O�O? O?U� O?O?O�U� O?U?O�U� U�U�O�O?U� U?O� O�O? O?U� O?O�U� U�U?U?O?U� O�O?O?.

U�O� U�U?O?U? O?O� O�U?U� O?U�U?O�O? O�O�U?U? U�O�U?U� U�O�U?U? U�U� U?O� O?U?O�O? O�O? O?U� O�U�O?U� U�O�U? U�O?O?U? O�O?O? U�U� U�U�U?O? U�O�U?U?O?U� U�O?O?U� O�U�O?. O?U? U�U�O?O�O�O?O�U?U� U�U?O?U�O� U�U?O? O�U�O?U�U? O�O? U�O�O?U�O�O�O?U� U�O� O�O� O?O� O�U?O? O?O�O�U�O?. O?U?O�O�O� U�U�U?U� O�O� U�O?U? U�U�U?U�. O?O�O�U? O?U� U�U� O?O?U?O�U�U?U� O?O?O? O�O� U?O�U? U�U�U?U� U�U� O?O�O�O? O?O?U�U� U�U? U�O?O?O? U?O� O?O�O�O?U? O�O� U�U� O?O� O?U� O?O?U�O�U� U�O?U?O?U� O�O?O?O? O?O�U?O? O?O� O?O�O�O?O� O?U� O?O?O? U? O?O�O�O? U�U�O?O�U� O?O�U?O?O?U?U� U�U� O?U?U?O� U�U?U�U�O?O�U� O?U� U�O?U�U�O�U� U�U�O�U� O�U�U?U� U�U�U�U�O? U�U� U?U?U?U? O?O� U�O� O?O?O?U? U?O� U�O� O?O�O�O?U? O?O�O�O?O�U�O?. O�O? U�U�U?U� O�O�U� O�O?O? U�U� O?O?U� O?O� U�O�O�O? O?U� O�O�O�U�O? U�U? O�O?O?. O�O?O?O�O?U� A�U?U�U?O?O�A� O?U� U�U� U�U? U?U?O?: U?U�O?U? O�O? O�U�U?U? O?U�O�U�U? U�U? U?O�O�U?O? U?O� O�O? O�U�U?U? O?O�O?O�U�U? U�U� O?O�O�O? U�U?U� U�U? U�O?O?O? O?O�U?O? O?U� O?U�O�U� U? O?U� O?O�O?O�U� O�O� O�U?O�U? O?U� U�U� O�U?O�U�U�O?U� U�O?O�U� O?O?U�U? U�U� O?U?U?O� O�O�U�O� U�O?U?O�U�U� O?U�O�U� O�O� O?O� U�U?U� O?U�O�U� U?O� O?O�O?O�U� O?U?U?O� O?U?O�U? O?U?U?O�U�.

O?O�O?O�O�U� O�O�U� O?O?U�.

U?O?U�U? A�O?U?U�O? O?O�O?O?U�A� U�U� U�U? O?U?O�U� U?U?O?OY

O�U?O? O?O?O?U?O�O�U�O?U�U� U�U�U� U?U?O?U�U? U�O� O�O� O?O� O�U?O? O�U�O? O?O�O�O?. U�U?U?O?U�O?U� O?O�U?O? O?O?U� U�O� O�O� O?U?O?O? O?O?O�O�O?. U�U�O�U� O�O�U�O?U? U�U� O?O� U�U�U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O?O?O�U? O?U?O?U� U? O?O�O?O� U�U?U?U�U?O?O?O�U� O?O?U� O�O?O?. O�U�O?O?U� U�U�O?U?O� U�O�U?U? O?U� U�U?O?O? U�U� U�U?U?O?U�O?U� O?O�U?O? O?O�O�U? U�U�O�U�O�U�O�U� O�O�O� O�U?O? O?U�O?U?O?U? U�U�O?. U�U�O?U?O� O�U? O�O? O?U?U�O? O?O�O?O?U�O? U�U�O�O?O�U�U? U? O�O? O�U�O?O�U� O?U?O?O?U? O�O?O? U�U� O?O�O�U? U�O� U�U?U?O?U�O?U� O�U? U�O�O?U� O�O?O?. O?O�U?O�U�O?O? U�U?U?O?U�O?U� O?O�U?O? O?O?U�U? O?O�O?O? U�U� U�U?O�U� U�U�U� O�O�U�O?U�O? U? U�U�O�O?O�U� O�U? O?O�U�U� U�U�U� O�U?O�O�O? O?O�O?O?O�U�U? O�O? O?O?U?O?. O?U�O?U?O?U? O?O�O�U? O?O?U� U�O�O? O?O� U�O?O�U� O?O�O?U� O�O�O�U�O? O?O?O�U? O�O? O?U�U�O� O?O� U�U� U?O�U� O?O�O�O?. U�U?U?O?U�O?U� O�U?O?O? O�O?U? O?O�O�U? O?U� O?O?U� O�O�U� U�U� O?U� U�U? O?U?O?O�U�O?. O�U�O� O�U?U� O?U� O?U� U�O?U�U? U�U?O?O? U�U� O�U? O�U?U� O?U�O?U?O?U? O�O� O?O� O�O�O� O�U?O? O?O�O�U�O? O?U�O?. O�U? O�O?U�O�U� U? O�O�U�O�O? O?O?U� U�O�U?U? O�U?U� U�U�U?U� O�O� O?U?O�U?U? U�U? U�U�O? U? U�O?O�U� U�U? O?U�O?.

O�U?U� O?U?U?O� O?O� O�U?O? O�U?O�U�U�O?U� O�O?O? U�U� O?O?O�U?O� O?U�O? U�O?O�U� O?O�O�U?O? O�U?O? O�O?O? U? U�O?O�U�O?O�U� O?O?. U�U?U�U? U? O�O�O�U�O? O?O?U� U�O� O�O� O�U?O�U�U�O?U� O?O�U?O? O?O� O?U�O�U� U?O�U?O? O�O? U�U�O?. U�U�U?U� U�U�O?U� O?U� O?O�U�O� O?O?U?U�U? O�O?O? U�U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� U?O�U�O?U? U? O?O�O?O�O�O?U� O�O� O�O? U�U?U?O?U�O?U?O�U� U�O?O?O?U? U�O?U�O�U?O? U�U? U�U�O?. U?O?U�U? U�O?O�U� O?O�O?U� O�O?U�O�U� U? O�O�U�O�O? U? U?U?O?O�O� O?O�O�U?O? U�O�O? O�U?O�U? U�U� U?O�U?O? O?O?U�U? O?U� U�O�U� U�U?U?O?U�O?U� O?O�O�U? O�U?O�U�U�O?U� U�O�O?U?O? U�O?O�O?O?. U? O�U?O�U�U�O?U� O�U?O?O? O?O?U?U� O?U� U�U� U�O?U? O?O?U? U?O� O�U?O?U? U�U?O?U? O�O� O?U� O�U? O?O�O�U?O� U�O�O?U� O?O�O?O?O? O?U� O?O? O?U?O?U� U?O� O�U?O? O?U?O?U� O�O�U? O�O? O�U�O�U� O�O?U�O�U� U? O�O�U�O�O? O�U? U?U? O?O?O�O?.

5 نفر این مطلب را می پسندند.
غريب آشنا

درباره -

نمایش ۱ نظر
نظر دهید
  1. همه ناز می‌گه:

    اگر که پشت پنجره باشی بهار هم مثل روزهای زمستانیست…
    نوروزتان خجسته

    Thumb up 1 Thumb down 0

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>