O?U�O?U�O?O?U�
نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۸ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۱:۵۸ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۲ نظر

O?U�O?U�O?O?U�

U�U�O�O�O?U� O?U�O�O� O�O? O?O�U?U�O�U? O?U�O� U?O?O� U�U?U? O?U�U?U� O? U?O�U� O�U?O�O?U� O?U?O? U? U�U�O�O�U� O?U� O?O�O�O?O� O?O?O�U?O? O?O� O?O?U?O�O? U�O?O�U� O�U? U�O?O?U?U� U�O�O� O?U?O? . O?O�O�O?O� O?O?O�U?O? O?O�O�O�O� O�O�O?O? U?U?U?U? O?U�O�U� O�U?O�O� U?O?O�U� O?U?O?A� U? U�U�U?U� O�O�U�O? O�O�O?O�O�U� O�U? O�O� O?O� U�U?O�U� O?U?O?O?O�U� O?U?O?O?O� U�U?U�U�U?O? . U?O?O�U� O?O?U?O�O�U�O�O?U� O? O?U?O� O�O?O? U? O?O�U�U� U?U? O?U?O? . O�O�U?U�O� U?O�O�U�O�O? U�U?O?U�O�U�U� O�O? O�O� U?O�O�U�U?O? U�U�O�O?U� U? O?O� O?U?U?U� U�O�U? O�U?O�O� O�U?O? O�O? O�O?O?U?U? O?O�O�O?O�O�U� O�U?U?O? U�U? U�O�O?O? O? U�U� U?O�U? O?U?U?O�O�U� O?U� O�U?O? U?U?O�U?U? U�O�O� U�O�O?U� O?U?O? U?U�U? O?U�O?U?U? O�O� U�U�O�O�U� O�U?O?O�O�U�U? O?U?O?O? O?O�O?O? . O�UZO?O�U? O?U�O�U�U? U�O�O?U� O�O� U�U�O�U�U�O? O�U?O?O?O�U� O?O� U�U? O?U?O�O? O�O?U? O?U�U�U?O? O�O?O�U?O? U�U?O? O�U?O? O?U?O? . U?O�U�U? O?U� O?U�U� U?U?O�O?U�U? O?O� U�U? O?U�O? U?O� U?O?O�U? U�U?O� U?O� U�O�O�O? U�O�U� U�O�U�U� U�U� O�U�U?O?O?O? O�O� U�O�O? U�O�O?U� O?U?O? . O?U� O�U?O? O?O� U�U�U� U? U�O�O?U?O�U�U? O?O� O?U?O?U� O�O?O?U?U? O?O�O�O?O�O�U�O? U�U?O?U� U�U?U�U�U? O�O� O?O� U?O?O?O? U�U�O�O? U? O?O�O?O� U�U�O�U� U�U�O�O� O?O?O? U? U?O� O�U?O? O�O� O?U� O?U�U� O�U?U�O�O? O?O�O?U?O�O? . O?O� U�U�O�U� O?O? U�O�O?O�O?O�U� U?U?O? U�O�O? U? O?U� O?U�U?U?U�U? O?O� O?U�O? U�O?O?O? . U?O? O�O? O?U� O?U?U?O� U�O?U? O�U? O�O� O?O� O�O�U� O�U�O?U?O?U� U? O?U?O�U�O? U�O?U?O?O? O?O?U?O�O? O?U� U�U?O? O?O?U?U� U�U�O�O�U? O?O?O?U?U� O?O?U� O?U?O? . O?O� U�U?O?O? O?O�O�O?O�U�O? O?O?O?U?U?O�U? O?O� O�U?O�U?U� O�U? O�U?O�O�O? U�O?O?U� U? U�O� O?U� O?O� O�U�O?U?U�O? O�U?O?U?O?U� U�U?U?O?O? O? O?O� O�U?O? U?O�U? O�U?O?U� U? O�O�U?U? U�U�U? O?O? . O?O?U�O�U� O?O? U�U�O?O�O?U? O?U?O? U? O�U? O?O� O�U?U? O?U�U?U? U�O?O?U� U? O?U� O?O? U�U?O�U� U�U? U�O�O? . O?O�O�O?O� O?O?O�U?O? O�U?O? O�O� O?U� O�U? O�O?O�U�O? U?O?O� U�U�O�O�O? U�O?O?O? . U�O?O? O?U�O�U� U�U� U�U�O?O�U� U�U?O?O�U�U? O?U?O�U? O?O? O? O�U? O?U� O�U? U�O�O?U� U? U?O�O?U?O? :U?U�O� U�U?U�U�U? U�O�U� U�U�U?O?U� O�U?U�U�O?O� O?U?O?O�O?O? OY U?O?O�U� U?U?O? :U�O�O?O� U�O�O?U� U?U�U� O�U?U�U? O�O?O?U� U?O?U�U�O� O?O?U� O�U� . O?O�O�O?O�O? U�U?O�U�U? O?U� U�O?U�O�U�O? O�U�O?O�O�O? U?U?U?O? O?U?O?O? O?O�O�U? O?O�O?O?O�U�U? O?O�O�U?O? O?U?U?U?U�A� . U?O?O�U� O?O� O?O� O?O�O�U?O�O?O?O? O�O� O?O�U?U?O? U�O�O?A� U?O�U? U?U?O?A� : U�O� U�U�O�O� O?O�O�O?O� O?U?O?U?U� O?O� U�O�O?O�U? U�U� U�U?O? U?U�U?O�O? O?O�O?O?U? U�O?O�O?O? U?O?O�U�O�U� U?O? O�O? O?U�U?O� O?U�O?U� O?O�O�U?U� U?O�O?U�O?O?A� O�U?O? O?U� O?U�U?O�U? O?U?U?O�U? U�O?U� U�U�O�O? . O?O�U�O� O?O� O�U?O?O?O�U? U�O� O?U� U�U� O?O� O?O�U�U�U� U�U?U� O?O?U�O�U� O�U�O�U? O?O�O?U? U�O�O?U?O? U�U?U?O�O?U?O? U?U�U? O?O�O�U? U�U� U�U� O?O�U?O? O�O? O?U� O?O�O�O?O� U?O?U?U� U? U�O�O?O� U?U?O�U� U�U?U�O?O�O�U? U�U? U�U�U?O?U� U�U?O?U? O?U�U�O�U� O?U?O? . O?O?O�U?O?O�U�O� U�U? U?U?O?U�O? U�O?O�O�U? O?O�O�U? U�O�O? U�U�U? U�U?O?O? O�U�O� O?U� O�U?O?U�O� O�U?O� U�U�U? O?U?O�U�O?O?U� U�U?O?U? O?O�O�U? O�U?O�O?U� O?U?O�O?U� O?O� U�O�U? O�O�U�U?O�O?U� O�U� O?O�O�O?O� O?U?O? . O?U? O?U�O�U?O?O�U� O?U� O?O�U�U� O?U?O?U? U?U�U� O?O� U�U?O�U� U�O�O?U� O?U� U�O?U� U�O�U? U?O� O�O? O�O?O�O? O?U�O� U�U� O�O? U?O�O?U�U?U? O?O� O?O� O�U?U? U�O�U�U?U�U� U? U�U�U�U� O�U? U�U? U?O�O�O?O?U?O? O?O� O�U?O? O�O� O?U� O�U?O�O? O?O?U?O�O�U?O? O?O�U�U?U�U� O�O� U?O�U?O?U� U? O?U� O?O�O�U�U? O?O� O�O� O?O�O? U�O�O?U� O? U�U?O�U? O�O?O?O�U? U?O?O�U�O� O?U� O?O�O�U� O�U�U�U� U?O� O?O?U�O? U?U?O�O�U� O?U� O?U?O�U?U� O�U?O?U� U?O?O� O�O� O?O?O?U� . O?O�U?O? O?O�O�U? O�O�O?O�O? U�U?O?U� U�U? O?O�O?U� U? U�O�O�O�U�O�U� O?U� U�O� O?O?O?U� O?U? O?O?O? U�O�U� O?U?O? . O�O? U�U�O�O� U�U�O� O?O?U? U�U� O?O?U?O�O? U�U?U�U�U? O?O� O�U?U? O?U� U�O�O�O� U?O�U?O?U� U? O?O� U�O�O�O? O?U�U? U?U�O?U� U�O� O�O� O?O�O? U�U? U�O�O? U?O�O?O?U� U? U�U�U� U? U�O?O�O?U� U�U� O?O?O�O�O? O�O? U?U� U?O�O�U�U� U? U?O?U�U? O?U?O? O?U� O?U?O� O�U?O? U?U?U�U?O?U� O? U?O?U�U�O�U? O?U� U�U�U�U?U� U�U?U� O?U?O?U� O?O� O?O?U�U� U?O�U? U�U? O�U?O?U�O? O?O� O�U?O?U�O�U� U�O�O?U�U? O?U� O�O� U�O�U�U� U�O�O?U� O?O� O?O�U�O�U? U�U�O?O�U? O�O�O?O�O? U�U�U� . O?O�U?O? O�U?O? O�O� O?U� U?O?O? O?U?U� U? U�O�O?U?O?U? U�U� U?U�U?O�O�U�U� U?O� O?O?U� O?U?O? U�U? O�O?O�U�O?U� U? U?O? O�O? U?O�O?O?U� O�O? O?U� O?U� O�U�U?U�U? U�U� O�O? O?O�O�O?O�U� U?U�O?U� O?U�U� U?O�U?O?U� O?U?O? O�O?U?O?U� U? U�U?O?U� U�U?O�O? O�O�O?U?O�O� O�U?O? O�O� O�U�O? O?U?O�U? U�O�O?U� U? O?U� O?U� O?O�O?U�U?U?O?O?U� . O?O� U?O�O� O�U?O?U?O�O� U�U?U�O�U� U�O�U? U?O�O�U?O�U�U? O?U?O?U� O?U?O?U� O�U�O� O?U?O? U?O?O�U�O�U? O?U� O�U?O? U�O� O�U�O?O�U�U? O�O� O�O? U�O�O� U�O�UZU?U?O? U�U? U�O�O? . O?U� U?O�O? O?U?O�O?U� O?U� U�O�U?U? U? U�U�O�U� U? O?O�O? O?U�O� O?U�U�O� O?O?U�U? O�O�O�O�U� O?U?O? . U�U?O?U�O� O�O� O�U�O? O?U?O�U? U�O�O?U� U? O?O� O�U?O?U�O�U�U? U�U� O?U� U�U�O�O�U� O?O�O?O?U� U?U?U�U?O?U� U? O?U�U�O� O�O� O?U� U�U�O�U� O?U?U?O�O?U� O? O�O�U� O?O�U?O?O? O�O� O?O� U?U?O? U?O�U?O?U� . O�U?O? O�O� O?U� O?U?U� O�O?O�U�U?O?U� U? O?U� O?U�O? O?O�U�O�O�O�U�O? U�O�O?U� O? O?O� O�O?U?O? O?U� U�O?O� O?O� U�U?U� O?U?U� U?O�O�U�U� O?O�O?O?U� U? O�U?U� U�U�O?O�O� O?U?O? O?U�O?U? O?O�O?O? U�U� U�U�U�U? O�O? U?O�U�O�U? O�O�U?U� U?O?U� O?O?O? U�O?O?U�O?U� O?U?O? O?U?O? O�O? O?U� O?U?U?O� O?O�O�O?U?O�U? U? O?O?O�O?U? O?O?U�O�O� U�U? O?O? . U�U�O? U�O?U� O?U� O?O� O?U�O?U?U? U?O�O�U�U� O?O�O?O?U� U�U� U�O?O?U?O?U� U?O?O� O?U�U? O�O? U�U?O? U?O?O?U�U? O?O�U?O�U� O?U� U�O� U�O?O� O?U� U?O�U?U?U� U�O?U?O?U� O?O?U� O? O?U?O?O�O�U� U�U?O?U� U�O� O�O� O�U�O? O?U?O�U? U�U�U?O?U� U? O�O�U� O�O?U?O? O�O� O?U�O�O�O� U�O�O?U� U?U�U? O?O�O?O? O?O� U�U�O�U� U�O?U�U? U�U�O�U� O�O?U?O�U� O�O� O?O�O? . O�U?U� O?O�O� O?O�U�O� O?U�O�U� O?O?U�U� O�O� U�O�O� U�O�O?U� O?U?O? O�O?U? O�O�U? O�O�O�O�O? U�O� O�O� O�O�O?O�O? U�U�U? U�O�O?U� O? O?O� O?U�U? U?O� O?O�O? O?U� U?O�O? O?U?O�O?U� U�U� O?U�U?U?U� U�U? U?U?O? O?U�U� O�O? O?O� U?O?O? O�U?O�O� O�O�U�U� O?U?O?O� U?O�U? U�O� O�O?U?O?U� U? O�U?O�O?U� O?O?U� O?U?O? . O�O�U�O� U�U� O?O� U?O?O? O?U?U� U�O� U�O�O�O� O?O�O?O?U� U?O�U�U�U? O?O�O�U? O?O�O?U?O?O? O?O� O�U?O? U�U�U? O?U?O?U� . O?U� O�O�O?O�O� U? U�O� O?O�U�O?U? O?U?O? U�U?O?U� U�O� O�O� O?O� O�U?O? O?O�O?O�O?O?U� U? O�O�U� O?O�O?U?O?O? O�O� O?O� U?U?O? U?O�U?O?U� O? U?U�O� O?U� U�O?U� O?O� O?O�U�O�U? O?U?U� U?O�O�U�U� O?U?O? O?O� O?U�O�U� O�U�U?O? U? U�O�O�O? U�O?U� O?U?U?O�U? O?O�O?O�O?O?U� O? O�U�U?O�O� U�O� U�O?U? O?O�U�O?O?U? O?O�O�O? U? U�O�U?O?U?O� O?O�U?O? O?O� O?U� U�O?O�O�O� U�U�O? O?U�U�U�O�U� O?U?O� O�U?O�O?U� U�U� U�U?O? U�O� O?O� O�O?O?O�U?O�U� U�O�U?U� O?O� U�U� O?U�U?O�O?U�O? U? O?O�O? O?O?U?O�O� O?O?U?O?U? O?U�O�U� O�U�O?O�U�U� O�O� O?O� O?O� U?O�U?O? O? U�U?O?U� U�O� U�U�O�U�U�O? U?O�O�U�U� U?O?U�U? O?U� O�O�O�O�U? U?O�O�U�U�O?U� O?O? U? O�U?O? O?U� U�U�O�O� O?O�O?U� O?U�U?U? O?U�O?U?O?U� U?O?O�U?O�U� U? U�U?U�U� O?U? U�U?O? O?O�O�O? U�O?U?O?U� O?O�O?U�U� O?O�U�U� U�U?U�O?O�O�U? O�U?O�U� O�O� U�O?O�O?O? O�O�O?O�O? O?O?U�U? O?O�U?O?U? O?O�O?O?U� O?O� U�U�O�U� U�O�O?U� U?U?U�U� U�O�U?U� U?O�U� O?O? U? U?U�U�U?O?U� U�U� O?O� O�O�U� U?O�U?O?O?U�U� U�U� U�U? O?U?O�U�O?O?U� O?U� O?O�U�O�U? O?U?U� O?O�O?U� U�U� O�U?U�U�U� O?O?U?U� U�U?O?U� O�U?U? O?O�O? U?O?O? U? O?U?O?U� O?U�O� O�O� O?O� O�U?O? U�U? O?U?O?U� . U�U�U? O?O�U�U� U�U� U�U�O?O�O� O?O�O�U? U�O�O?U� U?U�U? U�U?O� O?O�O? O?O� U? O?O�U? O?O?O? U?O�U?O?U� O?U?O? . O?U�U� O�O?O?U� U? O?O�U� O?U�U?O? U? O?U�U� O?U�O?O?U� U? O�U�O�U?O� O?U?O? O? O?O�O� U�O?U?U?U�U?O? U�U� O�U�O?O�O?U� U? O?U?U� O?O?U� U? O?O� O?U?O?U� U�O�O�O� U?O�U?O?U� O?U?O?. U�U�U� U?U�U�U� O?O?O? O?U� U?U�O? U?U?O� O?O�O?U� U? U�O�O� U�O� O�U�U?O? U�O�O?U� O?U?O?U�O? . O?U� O?O�U�O? O�U?O? O�O� O�U�O? U�O�O?U� U?U�O?O?O?U� O?O�O?U� U�O�U? O�U?U? O�U?O�O?U� U?O� O?O?O?U� O?U?O? .A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?O�U� O�O� O?U� O?U?U? O?O?U�O�U� O?U�U�O? U�O�O?U� U?O?O� O?U�O�U� U�U?O�U?U?U? U�U� O?O�O�U?U� O?O�U�U? U�O�U�O?U� O?U?O? U?O�U?O�O? U�O?U?O?U� :O�U? O�O?O�U?U? U�U� O�U�U�U?U� U�O�O� U�U? O?U?U�U? U?O�U�O?O�U� O�U?O� O�O�U? U�O� O?O?O?U?U?O� U�U? U�O�O? U�U� O?U? O�O� O�U?U� U?U?U�U� O?O�U�O�U�O?U� U? O?U?U�O�O�U� U�U? O?O�O�O?U� . U�U�U? O?O�U�U� U�U� O?O? O�U�O� U�U?O? O?U?O?O�O�U� O�U? O?U�O�U� U?O�U?O?U� O�O� U?O�O� U?O�U?O? O?O?O?U�U� U?O�U� O?O? U? O?O�U�O� O?U� O?U� O?O�O�U� O�U?O?O�O? U�U?O?U� U�O� O�O� O�U�O? O?U?O�U? U? O?U� O�O�O�O?U? O�O? O?U?U� U?O�O?O?U� U? O?O� O?O�U?U?U� O?U�U�O� U�U�O? U�O�O� U�O�U� U?O�U?O?U� U? O?U� O�O�U�U� O?U?O�O?U� . U?O�O?O�U? O?U� O�U?O? O�O�O�O? O?O?U?O�O? U�U?U�U� U�O�O� O�O?O� O?O?U� U?O?O� O?U�O�O� U�O?O?U?U� U�O�O� O?O?U� . O?O� U�O?O? O?U�O�U� U�U?O?O�U�U? O?O�O�U? O�U?O? O?O?U?O�O? O?U?U?O�U? O�O�U� O�U�O?O�O?U? U�O�O?U� U? O?O?O? O�O? O?U� O�U?U� O?O?U?O�O? O?O?O�U? O�O� O?O�O�O?U� . U�U?U� U�O? U�U�U? O?O�U�O?O? U�U� U�O�O�U�O�O�U� U�U?O? O?O?U?O�O�U? U?O�U?O?U� U?O�U?U� U�U�U� U�O�O� O?U� U�U� U�O�O�O�O?U� U�U? O?U?O? U?U�U? O�U?O?U� U?U�U�U?O?U� O?U?O?U� U�U� O�O?O�U?U�O? U�U�U� O�O� U�U?O?U�O? O�U�O� U?U�O� O�U?O�O? O?U�U�O�U? O?U�O?O?U� U? O?U� U�O�U? O�O?O?U� O�O� U�U? O?U�O? .A� A�

3 نفر این مطلب را می پسندند.
آرتا

درباره -

نمایش ۴ نظر
نظر دهید
 1. هیژا می‌گه:

  با سلام
  در حالی که داستان رئال بود ولی اتفاقاتی که تعمدا مبالغه امیز به کار برده شد داستان رو ضعیف جلوه داد “درست در نقطه ی قبلی همان اتفاق رخ داد..اشک های روی صورتم یخ بسته بود..بدنم گرم شد و عضلاتم به تحرک افتاد.”
  به نظزم چون دور خیز پیش بینی شده ای برای انتقال پند گونه ی داستان کرده بودید باعث شد خیلی از جمله ها رو قربانی ِ هدفتون کنید که نهایتا با یه فریاد و گلایه از خدا همه چی درست شد و خود همین فراتر از کلیشه اذیت میکرد.
  و اما چندین جمله “آسیاب ،قفس بدون قناری”لباسم که عبارت از یک پارچه ی پشمی بود”جسمم تحمل نگهداری روحم رو نداشت” یه جوری تو کار نمی نشست.

  فقط نظر بود همین
  موفق باشید آرتا
  ممنون ار اینکه کاراتونو گذاشتین

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. غریب آشنا می‌گه:

  سلام آرتا.به جمع نوولی ها خوش آومدی.ممنون که داستان هاتون رو تو سایت گذاشتین،اما بهتر به نظر میومد که شما هفته ای یکی از داستاناتون رو میذاشتین تا ما قدم به قدم با دنیای داستانیتون آشنا میشدیم.و حال داستان دلشکسته..زبان یک دستی داشت چیدمان جملات درست و قشنگ بود..شروع داستان با توصیفات شخصیتها بود اما من زیاد با شخصیت ها آشنا نشدم یا به کار داستان نیومدن مثلا اینکه برادر بزرگتر راستگو بود این به چه درد داستان خورد؟کجای داستان از این خصلت استفاده شد؟.اما مضمون داستان،برای ماجرای اول دلشکستگی و برای ماجرای بعدی نا امیدی میشه گفت مضمون داستانیه.در یک داستان میشه چندین ماجرا اورد اما باید یک موضوع واحد داشته باشن توی این داستان من ارتباطی ما بین حال اون برادر کوچیک و حوادثی که برای برادر بزرگتر پیش اومد رو نمیتونم پیدا کنم و اینکه اینطور که از مشخص هست شما در پی اون هستین حتما داستانهاتون پیامی داشته باشن اما همه ما به نوعی فراری هستیم از اینکه کسی مستقیما نصیحتی بهمون بکنه کمی پیچیدگی داستان رو جذاب تر میکنه انقدر همه چیز رو راحت در اختیار مخاطب قرار ندین بذارین درگیر داستانتون بشن کشفش کنن تا با شخصیتها همراه بشن و هم ذات پنداری کنن اما الان ما با نویسنده روبه رو ایم که میگه منم دارم حرف میزنم نه شخصییتها برای همین نمیشه نزدیک داستان شد.به مخاطب اعتماد کنین.من نقد بلد نیستم اگه اشتباه دریافت کردم و گفتم عذر میخوام.منتظر کارای دیگرتون هستیم.
  موفق باشی..شاددد

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. ماه ايزد يار ماه ايزد يار می‌گه:

  با سلام
  ضمن تایید نظر دوستان ، از شما تشکر میکنم و چیز زیادی برای گفتن نیست .چون ضروریات رو هیژا و غریب آشنا گفتند .
  هر گاه زبان روایی زمانی که در اختیار راوی اول شخص که خود کاراکتری فعال در داستان هم باشه ، قرار بگیره ، باعث نزدیکی داستان گویی و قصه پردازی میشه و این به نوبه خود باعث دور شدن متن از عناصر محیطی داستان میشه .
  اگر چه راوی هزاران بار واقعیت و درام داستان رو فریاد بزنه باور پذیر نیست و اگر هم باشه تبدیل میشه به حکایت و قصه .
  کمی باید راوی از کاراکتر فاصله بگیره حتی اگر اول شخص باشه . استفاده از زاویه دید ترکیبی و یا تغییر زمان از روایت گذشته به حرکتی از راوی در زمان حال ….

  تشکر

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. samaneh می‌گه:

  سلام بابت تاخیرم توخواندن داستانت عذر میخوام.نقدهای دوستان راقبول دارم.داستان درابتداخوب شروع شداماپایان بندی جالبی نداشت.عموماداستانهایی که سعی دارندنظریاپیامی رابه مخاطب القاکنندبایدازمستقیم گویی پرهیزکنندوسعی کنندذهن مخاطب رادرگیرمسایل مختلف کنند.زبان نوشتاری شماهم خالی ازاشکال نبودمثلابیشترفعلهارارهاکرده بودیدوحذفهای بی قرینه انجام دادیدیاازفعلهای نامناسب همچون آمیختندودربرگرفت و…استفاده کردیدکه بافضای کارتون همخوانی نداشت.فکرمیکنم این داستان برای گروه سنی نوجوان مناسب باشه.
  سلامت باشی وقلمت براه باشه آرتا.

  Thumb up 0 Thumb down 0

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>