O�U?O�U�U�O�U?U? U? O?O?O�U� O�O? O?U?O?U?O�U� U?O�U� U�U�O�U�
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۱ خرداد, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۲۱ قبل از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

O�U?O�U�U�O�U?US U? O?O?O�U�

O�O? O?USO?U?O�U� U?O�U� U�U�O�U�
O?U�USU� O�O?O?O?O�O?U� – U�O�U�O?U�U�O?US U�USO�U�U?

U?O�U� U�U�O�U� (Jacques Lacan) O?U� O?U�U?O�U� O?O� U�U?U?O�O?O�USU� O�U?O�U�U�O�U? O?O?O? O�O? U?O�U?USO? U�U�U?U�U� O�US O�O? U?O?O?U�US O�O?O? U�U� O?O?U�USU� O?U�U� U?O�O�USUS U? O?O�O�O?U� U?O�O�USUS O�U?O�O�O�US U�O?O?. U?US O?O� O?U�U�A� ۱۹۳۰ O?O� U�O?U? O?O�O?U?O?O? O?U� U?O�U?USO?O? O?U� O?O?USUSU� U? O�O?O�O?U�A� U�O?O�USU� U?O�U?USO? U?O�O?O�O�O?. U�U�O?U�A� O�O�U�US O�USU� O?O�O?U?O?O? U�O�O�O� O?O�O?U� O?O?O�U� O?U� O?U�U?O�U� O?O�O�O?O�O� O�O�U�US O?O� O�U?O?U� U�O?O� U? O?U�U� O�O?O?. O?O?O?O�U?O�O? O?U�O?U�A� U�U�O�U� O�USU� O?U?O? U�U� O?U?O�U�O?O? O?O� U�O?O�O�O� O?O?U� O�O? O?O�O�O� O?O?O�U�O?U�O�O?O�U�US U�U?U� U?O�O?USU�O�U� O?U? O?U?O?U?O� (Ferdinand de Saussure) U? O�U?U�U� USO�U�U?O?O?U� (Roman Jakobson) U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�O� U�O�U�U�O? USU� O?O?O�U� O?O�O�O?O�O� USO�U?O?U� U�O?O�U?US U�U�O?. O?U� O?U�O?O�U� O�USU� O�O�O? O?U?U�O� U? O?U�U�US U�O�O?U� O?U� O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O?O� O�U?U� O?USO? O�O? 50 O?O�U�O? U�U�O�U� U�O?O�USU� O� US O�O�U�O? U? U?USU�USO?U�A� O�U?O� U�O?U�O�O�O?US U? O�U?O�U�U�O�U?US O?O� U?O�USU�A� O?O?O�U� O�O�O�O�U� O?O�O?. U?US O?O� O�USU� O?O�U?O� O�O?O? U�U� O�U?O�U�U�O�U?US O?O?U?U� U?U?O?O�O� U? O?O?O�U� U�U?O�U?O?USO? U�O?O�O�O? U? O?O� U?USU?U�O? O�U�O?USO?U� U�O�US U?O�U?USO? U? O?O?O� U�O?U�O�O?US O?O�USO? O?O�U� O?U?O?. O�O? O�USU�O�U? O?O�O�US U?U�U� U�U�O�U� O?O�USO? O?U?O�USO�USU� U�U� O�U? U?O�U�O?USO? O�O� O?O� U�O�O?U?O?U�A� O?O?O�U� O?O?O�USU? U�US U�U�O? U? U�O?O?U�O? O�O?O? O�U?O�O?O� O�U�O?O�U�US U�USO? O?O� U?O�O�USUS O?O?O�U�US O?U�U� U�US U?USO�O?O? O?U�O�O?O�O�USU� U�O� U�USO? O�O�O?O� O?O� U�O�O?U?O?U�A� O?O�O�O?O�O�U�U�O? O?O?O�U� U�O�O�O� O?O�O�USU�.
***
U�U�O?U�U�A�A�A�A�A�
U?O�U� U�U�O�U� (Jacques Lacan) (1981-1901) U?O?O?U�O? U?USU�O?U?U? U? O�U?O�U�U�O�U? O?O�O�O?O?U�A� U?O�O�U�O?U?US O?U?O?. O�U? O?O� ۱۹۳۲ O?O� O�O?U�O�U� O?U?O�U�A� U?O?O?U�USO? O?O�U�USO�U� U�O?U�O�O?US O?U� O?U�U?O�U� O�U?O�U�U�O�U? U? O�U?O�U�O?U�O�O? U�O�O�O?U� O?USU?U� US O�O�O� O�U?O? O?U� U�O?O�U�O�U�A� O?USU�O�O�O�U� U�O?O?U?U� O?O?. U?US O?O� O?U�U�A� ۱۹۳۰ O?U� O?U?O�USO� U? O�O?O�O?U�A� U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O?O� U?O�O�U�O?U� U?O�O?O�O�O?O? O�U�O� O?U�U�O� U�U�U?O�U�US O?U� O?U�O�O? O�O?USO? U�U� O?O�U?O? O?U� O?O�U?O?O�O�US O?U�USU�O�O�U�O�USUS U�U�O?U� O?O� O?O�U�O?U?O�U� U?O�O�USO? U�O�O? U? U�U�O�U�O�O? U? O?O�U�O�O�U�US U�O�US O�U?O? O�O� O?O� U?O�O�U�O?U� O?O� O?U�U?O�U� U�U?O?O?U� U�O� (Ecrits) U�U�O?O?O� O?O�O�O?. O?O?O?O�U?O�O? O?U�O?U�A� U?US O?U?O?USO�U�O�US O?O�O?U�A� O�U? O�O? U?O�U?USO? O?O� U�O�O�U�U?O? O?O?O�U�O?U�O�O?US O?O�O�O? U?O�O� (structural linguistics) O?U?O? U�U� O?O� U�USU�U�A� U�O�O?O? U�O�U� O?USO?O?U� O?O?O� O?O�O?U� O?O?U� O?U?O?. O?U�U�U� O?O�O?O� U�US O?U?O? U�U�O�U� O?U� O?U�U?O�U� USU�US O�O? O?O?O�U?O?O�USU� O?O�O�USO? U�O�US O?U�U�USA� U?O�O�U�O?U� O?O� O?U�U�A� ۱۹۷۰ U�O�O�O� O?U?O?O? O?O�U�USU�O�O? U?US O?O� O?U�USU�U�A� O�U?O�U�U�O�U?US O?O�O�O? U?O�O� (structural psychoanalysis) O�O?O?. O?O� O�USU�U�U�U� O?U?O�USO� O?USO?U?O�U� U�U�O�U� O?O?O�U� U�USO?O? U? O?O�O�O� O�U? U�U� O?U� O�U?O� O?U�O?U� O?U� O?U�U� O?O�U�O�O�U�US U�O?O?U�O?O? O?O?USO�O� O?O?U?O�O� U? O?O�U�O� O?U� U�O?O� U�US O�O?U�O? U? O�O? O�U�O�O?a�?U�O�US O?O�U�O� U? U�U�O�USU�a�?U�O�US U�O?U�U� O?O�O?O�O�U�O?. O?U� U�U�USU� O?U�USU� O�O?O? U�U� O?O�US O�USU?U�O?U?U� (Terry Eagleton) O�O? U�O?U�O�U?U?U�U?US U�O?O�USO�O? U�U�O�U� O?O�U� O?U� U�USO�U� O?U?O�O?U� O�O?O?.
U�U�O�U� O?U� O�O�O�O� O�USO?U�A� “O?O�O?U?O?O? O?U� U?O�U?USO?” (Return to Freud) U? O�O?O�U�U� O�US U�U� O?O� O?U� U�O�O�U?O?O?U?O�U� (unconscious) O�O� O?U� O�U?O�O? USU� O?O?O�U� O?O�O�O?O�O�O?U�O?US U�O�O? U�O?O�U?U? O?O? (Laplanche & Pontalis, 1983). O�U? O?U� O?U�U?O�U� O?O�U�U?U?O�O?O�USU� O�U?O�U�U�O�U? O?O?O? O�O? U?O�U?USO? O?U�O�O�O?U� O?O?U� O�O?O?. U�U�O�U� U�O�U�U�O? U?O�U?USO? O?O� U�O�O�U�O?O�O? O�U?O? O�O? O�USU? U?O?USO?US O�O? O?U�USU�U� U�O�US U�O�O�U�O?O�O?US U�U�U�U?U� U?U�O?U?U�O? O�U�O?O�U�O?U�O�O?US O?O�O�O? U?O�O� (structural anthropology)O? O�O?O?USO�O?O? U�U?O?USU�US U? O?O?O�U�O?U�O�O?US O�U�O?O?O�O? U�O�O?U� O�O?O?. U?US O?O� O?U�USO?U�A� U?O�U?USO? U�O?U�US O?O� O?O�U�USU� O�O�O?U�O�O?US O?O� O�U�U�O�U� O�O? U�O?U� O�U�O?O�O? O�U?O�U�U�O�U?US U�U?O�U?U� O?U?O?. O?U�O?U?U�US O�U�USU?O? (Anthony Elliott) O�USO?U� U�O�US U�U�O�U� O�O� O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�O? O�O�U�US O?U?U�O� O?O�O?O�O�U� U?USU?U�O?U�O�US U�USO�U� O�U?O�U� U? O?U�USU�U� U�O�US O�O�O?U�O�O?US O?U�U?O�U� U�O�O?. O?O� U�U�USU� O�O�O?O?O�O? U?U�O� U?U?O�U?USU�USO�U� (Feher-Gurewich) O?O� O�USU� O?O�U?O� O�O?O? U�U� O�U?USU�O�O? O�U?O�U�U�O�U?US U�U�O�U� O?O� U�O�U� O?O�O�O?U�O�USUS O?U�USO�U�U?O�O�O�US O?O?U� O�O?O? U�U� U�O?U�O� U�U�O�O� O?U� O?U�O?O? O�O?O�O�O? O?USU� O�U?O�U�U�O�U?US U? U�O?O�USU� U�O�US O�O�O?U�O�O?US O?O?U� O?U?O? (Stavrakakis, 1999). USU�US O�O? O�USU� O?O�O�O?U�O� U�U� U�U�O�U� O?O� U�U?U?U�USO? U�U?O�O? O?O�O�O?US U? O?O�U�USU� U�O�O�O� O?O�O?O? O?O�O� U�U�O�U�U� O�O�O�O� USO?U�US O?O� U�O?O� U?O�U?O?U� O?O�O�O?O�O� O?O?O�U�US O?O�O�US O�U�U� U�O�O�U?O?O?U?O�U� U? O?O� U?O�U�O?O? O?U�U?USU� O?U? O?O�U�O? O?O?O�U�O?U�O�O?US U? O�U?O�U�U�O�U?US U? O�O�O�O�U�A� O?O�U?O�US U�O�US O�O?USO? O?O� O�USU� O?U? O�U?O?U� O�O?O?.
O?O?O�U� U? O�U�U� U�O�O�U?O?O?U?O�U�
O�USU� O?U�USO?U� U�U� O�U?U�O�O� U�O�U�U�O? USU� O?O?O�U� O?O�O�O?O�O�O?U�O?US O?O?U� O�U�O? O?O�O� O�O?USO?US U�USO?O?. U�U�O�U�O�U?O� U�U� O?O� O�U?O�USU� U�O�U� O?U?U� U?USO? O�O? U�USU�O�O?O? O�U?U�O�O�U?U� O?O� U?U?O?U?U?US O?USU� O?U�O�O�O� U? O?U�O?O?U?O? U�O?O�U� O?O�O? U�U� O?U?U�O� (thought) U�USO?US O�O? U?U?O?O�O� O?USO�U� O?O?U� (verbalized speech) U�USO?O? U? U?U?O?O�O� U�USO? O?U?U�O� O?USO�U� O?O?U� (verbalized thought) O�O?O? .U�U?U� O?O� U�O?O�O? “U?U�O?U?U�A� O�U�U�” (Philosophy of Mind) O�O? O�USU� O?U�USO?U� O�U�O�USO? U�US U�U�O? U�U� U?O�U?U� U�O� U? O?O� U�O?USO�U� U?O�U?O? O?O?O�U� O?O� O�U?U�O? O?U?U�O� U�O�O?U� U? O�O�U?O�US O�O?O?. U�O�O�O?U� O?O� O?USO?U?O�U� O�U?U�O�O�U?U� U? U�U?U� U? O?O� O?O�U�USO? O?O� U�U�O? O�O?O�O?US U�U�U�O�O? O?O� O?O?O�USU? O?U?U�O�O? O?U?O?U?O� (Saussure) O?USO�U� U�US U�U�O? U�U� O�U?U�O�O� U�USO?US O�O? USU� O�O?O� U?O�O?U�O�O�U� U�O�U?O�U�O? O?U?O? O�U?O� O?O�O�O?O�O� O?O?O�U� O?U� O?U� O?U�U� U�O?U�O?. O?O� U?O�U?O? O�USU� O? U�U�O?U� O�O?O�O?US O�USU� O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�U� U�U?O�O�O? U�O?O�O? “O?O?O?USO� O�U?USO�”US U?O�U?USO? O?U�O�USO? O�O�U�US O?USU� O�U�U� O�U?O?O?U?O�U� U? U�O�O�U?O?O?U?O�U� U?O�U?O? U�O?O�O?O? (Buckwalter, 2007). O�O? U�O?O� U?O�U?USO?O? O�U�U� O�U?O?O?U?O�U� (Conscious mind) U�U� U?O�O?O?O?U� O?U� O�O�O?O�O? U? O?U?O�U�US O�O?US O�O?O?O? U?U�O� O?O�O? U�O?O?O?O� U�U?U�U�US O�O? O?O�O�O?O�O� O�U?O�U�US O�O� O?O�U�U� U�US O?U?O? U? O�O�U�O�O?O�O? O�O� U�U� O�O? O?O�U?U� U? U�U� O?USO�U?U� O?O�USO�U?O? U�US U�U�O?. O�O? O?U?US O?USU?O�O? O?O�O? U�O�O�U?O?O?U?O�U� (unconscious mind) O?U� O?U�U?O�U� U�O� U�USO?US U�U� O�O? O�O?O�O�U� U? O?U?O�U�US O�U?O?O?U?O�U� O?U� O?U?O� O�O?O? O?O?O�USU? O?O?U� O�O?O? U? U�O?O?O? O?U� O�U?O?O?U?O�U� O?O� U?O?O�U�USO? U�O�US O�U�U�US U�O� U�U�U� O?O� O�O?O? (U�O�O?U�USO? 1385) O?USO�O� O�O�USU?O�U� U�O?O? U�O�US U?O�O�USO? O?U�O�USU�O�O? U? O�O�O�O�O�O? O?O�U�U?O? O?O?U� U? O?U�USO�O?US O?O�USU� U? O�O?O?O?O�USUS O?O�USU� O?O�O? O�O? O?O?O?U?O�U� O�U?O�U�US O�U�O?O�U� O�O?O? (Freud, 1899). O�U�O� U�O?O�USU�A� O�U?O�U�U�O�U?US U?O�U?USO? O?O� U?O�USU�A� O?U�USO�O?U�O�US U?O�USO�U?O?U� O?O?U�A� O?U�U?U�US O?U�U� U�O�O�O� U�O?O�O?O? U? O?U?O�U�O? U�U?US U�USO? O?O�O�US O�O�O?O�O? O?U� U�U�O?U?O� U�O?U?O?. U�O?O�USU�A� O�U? O?O� U?O�USU�A� O�O?O?O?O�O�U� U�O�O? O�O?O�U?O�U� U�O�O? O�U?USO�U�O�O? U�O�USU?U� U�O� U? O?USU?O� U?O?USO?U� U�O�US U?O�O�O� U? U�O�U?O�USO� O?U?O? U? O?U� U�U�USU� O?U�USU� U�U?O�O? O?O�U�USO� O�O�U�O?U� O?U�U�US U?O�U�O? O?O?. U�O?O�U�US U�U� O�U?O? O�O� O?O?USO? O?U�O�O?O�U� O�U?O�U�US O?O� U?O�USU� O�O�U?U� O?U�U�US U�US U?U�O?O�O?O?U�O? U�USO? O?O?US U�O�O?U�O? U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O�O� O?O� O?U�USU�U� U�O�US O?USO?O?US U? U?USO?USU�US U?O�USO�U?O?U� O?O?U�A� U�O?U�U?U� U?USU?U�O? O?U�U�O? U? O?O?USO�O�US O�O? U�O?O�U�US U�U� O�U?O? O�O� O?U� O?U�U?O�U� U?USO�U?O�U� U?O�U?USO? U�O?O�U?US U�US U�O�O?U�O? U�O�O?U� U�US O?USO?U�O? U�U� U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O�O� O?O�O�US O�O�U�O?U� O?U�U�US U�O�O?U� U�O?U?U� O?O�O?U�O?. O?U�O�O?O�O�USU�O? O?O?USUSO�O�O?US O�O?U�O�U� U�O�O?U�O? U�U� O?O�O?O� O?O? O�USU� U�O?O�USU� O?O?O�U�O? U�U�US O?U� U�O?O�USU� U?O�U?USO? O?O�O?O?U� O?O�O?O? (Muller, 1996; Pyle, 1997). O�U�O� O?O?USUSO� O�U�O? U?O?O?O�O? O�U?O�U�U�O�U?US O�O? U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? U�O�U�U�O� U�U?U?U� U�O?U?O?U� O�O?O?. O?O� O?U?O�U� O?U� O�USU�U�U� U�U�USU� U?O?O?O�O?U?US U�O�USUS O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O?USU�U?O?U� O?U?O?U�O?O? U�O?U�U?U� U? U�U�O�U�US O�O?O? U�U� O�O?O�O? O�USU� O?O�U?U�O�O? O�O� U�U?O�O? O?O�O�O?US U�O�O�O� O?U�USU�. O?O?O�O?A� O?O�O�U�U?USO? O�O?O? U�U� U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O?U� O�USU� O?U�USU� U�U� O?O� U?O�USU�A� O�O?O�U?O�U� U�O� U? O�O?O?O?O�O�O�O? O?U�O� O?O?U� U? O?O� U?O�USU� O?USO?O? O?U�O�O?US U�USO?O?O? O�O? U�O?O� O�O�U�O?U�A� O?U�U�US U?U�O�O�U� U�U�U�O?U� U? O?USO� O?U�U�US O?U�U�US U�US O?O?O� O�U�O� O?O� O?U?O�U� O?U� U�O?O�USU�A� O�O�USU� U?O�U?USO? U�US O?U?O�U� U�U�USU� U?U?O? U�U� O?O?USO? O?U�O�O?US O�U?O�U�US O?O�O?O? U�USO?US O?USO� O�O? O?USO?O? O?U�O�O?US O�O?O? U? O�U?O� U�U�USU� O�O?O? U�U� U�USO?US U�US O?U?O�U�O? U?O�USU� U? O�O?O�O? O?U� O?O�O?O?OY O�USU�O�O�O?O? U�U� U�O� U�US O?U?O�U�USU� O?U� U�U�O? U�U�U� U�U�O�U� U? O�USO?U� “O?O�O?U?O?O? O?U� U?O�U?USO?” O�O?O�O�U� U�U�USU�.
U�U�O�U� U�U�U?O�O�U� O�U?O? O�O� O?O� O�O�U� O?U�O�O? O?O�O�US O?O�O?U?O?O? O?U� U?O�U?USO? U�US O?USO?. U?O? O�O? O?O�U� U�O� O?U�O�O? O?O�O�US O�USU�U�U� O?O?USO? O?U�O�O?US O�U?O�U�US O?O� U�O�O�U�U?O? U�U�U?U�U� U�O�US U?O?O?U�US U? O?U� O?U�U?O�U� O?O�O?O?US O�O? O?USO?O? O?U�O�O?US U�O�O�O� U?USO�O?O? U�U�O�U� O�USU� U?O�O�USU� O�O� U�O�O�O� U�O�O? U�U� O?O?USO? O?U�O�O?US O�U?O�U�US O�U�O?O�U� U�O�O?US O�O? O?U�U�U�O�O? O?USO?O?US U?O�U?O? O�U�O?O�U� U�USO?O?O? O?U�U�U� U�O�O?US O�O? O?O?O�U� O�O?O?. O�U? O?O� O�O?O�O? O�USU� U?O�O�USU�O? U?O�USU�A� U�O?O�USU�A� O�U?O�U�O?U�O�O�O?US U?O�U?USO? O�O� O�O? O�O?O�U?O�U� U�O� U? O�O?O?O?O�O�U� U�O� O?U� U�U?O?US U�O?O�USU� O?O?O�U�US O?O?O?USU� U�O�O?. O?O� U?O�U�O?O? U�U�O?U� O�O�U�US O�USU� O?O�O?U?O?O? U�O�O�O� O?O�O?U� O?O?O�U� O?U� O?U�U?O�U� O?O�O�O?O�O� O�O�U�US O?O� U�O?O� U? O?U�U� O?U?O? (Clement, 1983). O?O�O�US U�O�O�U� U�U�O�U� U�U?U�U?U� O?U�O?U�A� O�O?USU? O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O�O� O?U� O?U�U?O�U� O?U�O�U�O� O�O�O?US O?O� U�U�O�U� U�U�U�U� O?USO�U� U�O�O?. O?U� O?U�O?O�U� O�USU� O�O�O? O?U?U�O� U? O?U�U�US U�O�O?U� O?U� O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O?O� O�U?U� O?USO? O�O? 50 O?O�U�O? U�U�O�U� USU� U�O?O�USU�A� O�O�U�O? U? U?USU�USO?U�A� O�U?O�U�O?U�O�O�O?US U? O�U?O�U�U�O�U?US O�O�O�O�U� O?O�O?. O?O� O�USU�U�U� O?U� U�O?O� U�US O�O?O? U?O�U?USO? O?O� O?U� U�O?O�O? O?U�USO�O?US O�U?O? USO?U�US “O?O?O?USO� O�U?USO�” (Interpretation of Dreams)O? “O?O?USO? O?U�O�O?US O?U�O?U?US O�U?O?U�O�U�” (The Psychopathology of Everyday Life) U? “O�U�O? U? O�O�O?O�U� US O?U� O?O� U�O�O�U?O?O?U?O�U�” (Joke and its Relation to the Unconscious) O?U� O�U?O� O�U�U�US O?U� U?O�U?O? O?O�O�O?O�O� O?O?O�U�US O?O� U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�O?O�O�U� U�O�O?U� O�O?O? (Laffal, 1964)O? O�U�O� O?O�O?O�US U�U�O�U� O�USU� O?U?O? U�U� O�U? O?O�U?O? O?U� O?U?O?USO� U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O?O� U�O�O�U�U?O? U�O?O�USU�A� O?O?O�U�US U�O�O�O� O?O?U� O?U?O?O� U?O�O?USU�O�U�O? O?US O?U?O?U?O� (Ferdinand de Saussure) U�O�O? U�U� USU�US O�O? O?U�USO� U�U?O�O�O�O�U� O?U�U� O?O?O�U�O?U�O�O?US O�O?O?O? U? O�USU� O?U�U�O� U�USO?US O?U?O? U�U� U?O�U?USO? O?O� O�O�O?USO�O� U�O?O�O?O? U? O?O� U?O�U�O?O? O?O� O?U�O�U� U?O�U?USO? O?U�U� O?O?O�U�O?U�O�O?US (linguistics) U�U�U?O? O?U� U?O�U?O? U�USO�U�O?U� O?U?O?. O?U� U�U�USU� O?U�USU� O�O?O? U�U� U?O�U?USO? O�O? O�O?O?O?O�O�U� U�O� U? O�O?O�U?O�U� U�O� (U�U� O?O�O?U�U�U?O?U�O�US U�U�O�O?USU� U?O�U�O?USO? U�O?O?U�O?) O?U� O�O�US U�O?O�USU�A� O?O?O�U� (U�U� O?USO?O?U�US O?O�O�O?O�O�U�U�O? O�O? O?O�O?U�U�U?O?U�O�US U�U�O�O?USU� U?O�U�O?USO? O?U� O?U�O�O� U�US O?USU�O?) O�O?O?U?O�O?U� U�O�O?. O?U�O�O?O�O�USU�O? O?O� O�O�U�USU�U� U?O�U?USO? O?U� O�U?O� U�O?O?U�USU� O?O?O�U� O�O� O?U� O?U�U?O�U� U?O�USU�A� O?O?USO? O?U�O�O?US O�U?O�U�US O?O� U�O?O� U�U�US U?O�U?O?O? O�U�O� O?U� O�U?O� U�O�O? O?U� O�O� U�USO?US O?USO� O�O? O?USO?O? O?U�O�O?US U�US O?O�U�O?O?. U�U�O�U�U?U?U�U� U�U� U?U�O�O?U?U� U? O?O?O�U�O?U�O�O?O�U� O?O�U?O� U�US U�O�O?U�O? U�U� O?U?U�O� U�O�U�U�O? USU� O?O?O�U� O?O�O�O?O�O�USO�U?O?U� O�O?O?O? O?U�U� U�U�O�O�O� O?U� U?O�O? U�U�O�U� O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O�USU� O�O?O? U�U� O�U? U�O?O?U�O? O?U?O? U�U� U�O�O�U?O?O?U?O�U� U�O�U�U�O? USU� O?O?O�U� O?O�O�O? USO�U?O?U� O�O?O?.

U�O?O�USU� U�U�O�U� O?O� U?O�USU� O?O?O�U�
U�U?O�USO? O?U�O?U?O?O� (Louis Althusser) O?O� U�U�O? O?O�O�USO�US U�U�O�U� U�U�USU� O?O�U�USO? U�US U�U�O?: “U�O?O�O? O�O?O?O�US U�U�O�U� U? O�O�O�U�O? U�U�O�O�O� O?U� U?O�O? O�U? O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O?O� O�USU� O�O?O? U�U� O�U? USU� “U�O?O�USU� U?O�O?O�O?” O?O� O�U?O?U� U�O�O�US O�U?O? USO?U�US O�U?O�U�U�O�U?US U? O?O?O�U�O?U�O�O?US O�O?O? U? O�USU� O?O?USU� U�O?U�O� O�O?O? U�U� O�U? U�US O?U?O�U�O? USU� O?USO?O?U� U�U�US O�O? U�U?O�U�USU� U�O?O�US O?O?O�O?O? U�U� U�O�O?O� O?U� O�USO�O�O? U�O�U�U?O?U� O�US O�O? O�U�O�USU� O?O� O�U?O?U� O?O�U�USU�US O�O?O?.” (Althusser, 1996). O?O� O�O?O�U�U� O?O�O�US U�O?O?U�O? O?O�O�O?U� U? O�O�O?O�O? U�O?U� O�U�O?O�O? O�U�U�U�O�O?US U�U�O�U� O?O� U�U?O�O? O?O?O�U� O?U� U�O�U?O� U�O?O�USU�A� U?US U�US U?O�O?O�O?USU� U? O�O? O?U�O�O�USUS U�U� U�O?O�USU� O�U? O?O� O�U?U� O?U�O�U� O?O?O?O�U?O? O?O?USUSO�O�O?US O?O?U� O�O?O?O? U�US O?U?O�U� O?USU� O?U� U�O�O�U�U� O�O? U�O?O�USU� O�U? O?U�O�USO? U�O�O�U� O?O?:A� U�O�O�U�U� O�U?U� O�O� U�US O?U?O�U� U�O�O�U�U�A� U?USO? O?O?O�U�US (pre-linguistic) U�O�U�USO?. O?O� O?O?O�O?O? U�O?O�USU� US U?US O�O? U�O?O� O?O?O�U� O?U�O�O?US O?O�O?U� U? O?US O?U�U�U? O?U?O?O? U?U�US U�U�O?U�A� U�U�U� O?O� O�USU� U�O�O�U�U� O�USU� O�O?O? U�U� U�U�O�U� O?USO?U?O�U� O?O�O�O?O�O�U?O�O�USUS (Structuralism) O�O� U�U� O�U?U� U�O�US O�O?USO?US O?O� O?U�U?U� O�U�O?O�U�US U?O?U?O?U� O�O?O?O? U?O�USU� U? O�O?O�O? U�O?O�USU�A� O�U?O? U�O�O�O� O?O�O? (Dor, 1998). O?O?O? U�U� O?U� O?U? O?U�USU� O?O�USO? O?O� U�U?O�O? O?O�O�O?O�O�U?O�O�USUS U�U�O�U� O?U?O�USO�O�O?US O�O�O�O�U� O?U?O?: 1- O?U� O�USU� O?U�USU� U�U� O?O�O�O?O�O�U?O�O�USUS O?USO�O?O�O? U? O?U�USU�U�A� O?U�O�U� U�O?O�USU� U�U�O�U� O�O?O? U�U� U�O?USO� U? U?USO�U�O?U�O�US O?U�O�O� O�O�U�O�O� U�US U�U�O?.
۲-A� O?U� O�USU� O?U�USU� U�U� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U?O�U?U�A� O?O�O�O?O�O� O�O?U�O? O?U� O�O?O?O?O�U� U?U�U�USO?U� U�US O?U?O?. U?O�U� U?USO�U?U� (Jean Piaget) O?O�O�O?O�O� (structure) O�O� O?U� O�U?O�O? O?USO� O?O?O�USU? U�US U�U�O?: “O?O�O�O?O�O� O?USO?O?U�US O�O? O?O�U?U�O�O? O�O?O? U? O�O? O?U�O�O�USUS U�U� U�U?O?US O?USO?O?U� O�O?O? U? U�U� O?U�U�O� U�O�U�U?O?U� O�US O�O? O?U�O�O�O� U? O�U?O�O� O?U�U�O�O? O�USU� O?O�U?U�O�O? O?O�U�U� U�U?O�U�USU�US O�O?O? U�U� O?O�O�O�US O?U� O�USO?O� O�O�U�US O�O?O?: O�USO?U� O?U�O�U�USO? (wholeness)O? U?O?O?O�O�US (transformation) U? O�U?O?O?U�O?USU�US (self-regulation). O?U� U?U?O?U�A� U?USO�U?U�O? O?U�O�U�USO? U�O?USO�U�A� U?O�O?O?O?U?US U�O?U�O�O?U� O?U�O�O�O� O?O?U�USU� O?U�U�O?U� O?O�O�O?O�O�U�O� O�O?O? U? O�USU� U?O�U�O?USO? U�U� U?O�O? U�U� O?U?O�O?U� U�U�U� O�O?O�O� O�U�O?O�U�O� O�O? O�U�O? U�O�O?U� O?U�U�O� O?O� USU� O�O� U�O?U?O�U?O? O�O?O?. U�U?U�U?U� U?O?O?O�O�USO? U�U?O�U�USU� O?O�U�USO? O�O� O?O� O?O�O?O�O�O? U�U� O?O� O?O�O�U� USU� O?O�O�O?O�O� O?U� O�U?O� U?O�U�O?US O?O�O�O?O�O�U�U�O?US O�O� O�USO�O�O? U�US U�U�O?. O?O� U�U�O�USO? O�U?O?O?U�O?USU�USO? O?U� O?U�U?O�U� U�O?O�O�U�A� O�O�U�US O?O�O�O?O�O�O? O?U� O�USU� U�O?U�O� O�O?O? U�U� O?O�O�O?O�O� O?O?U�O?O�U� O?U�O�US O�U?USO? O�O?O?. O?O�O�US U�O�O�U�O? O�U?O� O?U? O?U�O�O� O?O�O�O?O�O� O?O� U�O�U�U?U� O?O�U�USO? O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� U�U� U�O�O�O� O?U?USO�U�O?O? O?U?U�USU� O?U�O�O� U�O�O?US O�O? O�USU� O?O�U�USO? U�USO? O?O�O�O�US O?O�O�O?O�O� O�U?O�U�O? O?U?O? U�U� U�O?O�U� O?U�U�O?U�A� O�O?O�O? O?USO?O?U� O�O?O?. U�U�USU� O?O?O�USU?US O�O? O?O�O�O?O�O� O?U� U?USU?U� O?O?USO�O� U�U�O�O?O? O?O�O�US U�O�O�U�O?U�A� O?O?O�U� O�O?O?. U�U�USU� O?O�O�O?O�O�US O?O� O?U�O�O�O� O�O�U�US O�O�O?O?O�O�US U�U� U�U�O�U� O?USU� O?O?O�U� U? U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�USO�O�O? U�O�O? U? U�U� U�O?O�USU� O?O?O�U�US O�U? O?USO?U� U�US O?U?O?.” (Jean Piaget’s, 1970).
U�O�O�U�U�A� O?U?U� O�O� U�US O?U?O�U� U�O�O�U�U� “O?O?O�U�O?U�O�O?US” (linguistic) U�O�U�USO?. O?U�O� O?U� U?U?O?U�A� O�U?O?USU�O?U�U? (Roudinesco) O�USU� U�O�O�U�U� O?O� O?O�U� ۱۹۴۶A� O?U�O�U�US U�U� U�U�O�U� O?O�O�US O�U?U�USU� O?O�O� U�O�O�U�O�US U?O�O?USU�O�U�O? O?US O?U?O?U?O� O�O� U�O�O�U�O?U� U�O�O?O? O?O?O�O? O?O?. O?U� O?O?O�O�O? O?USU?O� U�O�O�U�U� O?U?U� USO�U?O?U� U�O?O�U?O�U� O?O?O�U�O?U�O�O?US O?U?O?. O�USU� U�O?U? O?O�O?O� O�O�U�O? O�U�U� U�U�O�U� O?U� O?U�O? “O?O�O?U�U?O�US O?O� U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O?O� U�U?O�O? U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�O? U�O?O� O?O?O�U�O?U�O�O?US O?O�O�O?O�O�US” O?U?O?. O?O� O�USU� U�O�O�U�U� U�O�U�U�O� O�O? O?U�O�USO? U�U�O�U� U? O�O? U?O�U?U?O�U� O�U? (U�O�U�U�O? O?O�U� U? U�O?U�U?U�) U�O?O�O� O�O?O? U�U� U�O?O�USU�A� O�U? O?O� O�O?O�O? O?O� U?O�USU�A� U�O?O�USU�A� O?U?O?U?O� O�O?O?U?O�O� O�O?O?. O?U?O?U?O� U�O?O?U�O? O?U?O? U�U� O?O?O�U� U�O?O?U�U� O�O? U�O?O�U�U�a�?U�O�O?O? U? U�O� U�O?O�U�U� O�O? O?U? O?O�O? O?O�U� U? U�O?U�U?U� O?O?U�USU� O?O?U� O�O?O?. O?O�U� (signifier) O?U� O?U�U?O�U� O?USO�U� O?U?O�USUS U?O�U?U?O�U� USO� O?O�O�USO� O�U?O�U�US USU� O�U?O? U? U�O?U�U?U� (signified) O?U� O?U�U?O�U� U�U?U�U?U� U�O�O?O�U� USO� U�O�O?U?O�US U�O?O�U�U� O�US O?U� O�U?O? O�O?O? (Schneiderman, 1980). U�U�O�U� U�U?O?USO? U�O?O�U� O?U�O? U�O�O�U?O?O?U?O�U� O?O?U�US U�USO? O�O? O?O�O�O?O�O�US O?O?USU� O?O�O�O?O�O� O?O?O�U� O?O�O�U?O�O?O�O� O�O?O?. USO?U�US U�U�O�U� U�O?O�U� O?O�U� U? U�O?U�U?U�US U�U� O?O� U�O?O�U� O?O?O�U�US O�O�U�U� O�O?O?O? O?O� O?O�O�O?O�O� U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�U�O?O�U� U�USO? O?O�O�O�US U�O�O?O�U� O?USO�U?U�US O�O?O?. O?U� O?O?O�O�O? O?USU?O�O? U�U�U�U�O�U� U�U� O?U�O�O�U?USO�US O?O�U� U�O�USUS U�U�U�U?U� O�O�U?U?O? O?U� U?O�O�O�U?O� U�U?O? U�O�O�O?O�O?O?O�U�O? U�O?U�U?U� U�O�USUS O�O� O?O� O�U�U� U�O�O�O�O? O�USO�O�O? U�US U�U�U�O?O? U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�U�U� U�USO? O?O� U�U?U�O?USO? U�O�US U�O�O?U�U? U�O�O?O� O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�O? O?O� O?O�O�US O?U�O�O�O� O?USO�U?U�US U�U�U�U?U� U�O?U� O�U?O�O�U�US U�O�O? O�O�USO�U� O?O�O�US O�O?O�O�O� USO� O�O?USO� U? O�O?US U�O?O�U�O?U� O?O�O�US O?O�O�U?USO� U�U� O?U� O�U?O�O? O?O�U� U�O�USUS O?O� O�U�U� U?O?USO?O�O� U�US O?U?O?O? O�O�O�O�O�O?US O�O� O�O? U?O�O?O?U� U? O?U?O�O�U� U�U?O?U�US O?O� O�U�U� U�O� O?U�O?U� U�US U�U�U�O? U�U� O�USU� O�O�O�O�O�O? U�O�O?O�U� U�O�US U�U�O�U� U�O?U�U?U� O�U�O?.
U�O�O�U�U� O?U?U� O?U� U?U?O?U� O�U?O?USU�O?U�U? (Roudinesco) O?O� ۱۹۵۰ O?O?O�O? O?O?O?O?U�O�U�US U�U� U�U�O�U� O?O�O�US O�U?U�USU� O?O�O� O�U?U�U� USO�U�U?O?O?U� (Roman Jakobson) O�O� U�U�O�U�O�O? U�O�O?. U�O?O�USU� USO�U�U?O?O?U� O�O?U�O�U� U�U?U?O� O?USO?O?O� U? U?O�O�U?USO�O?O�US O?O� O?U?U�O� U�U�O�U� O?O� U�U?O�O? O?O?O�U� O?O�O?O?U� O�O?O?. U�U�USU� O?U� U�O?O� U�US O?USO? U�U� U�U�O�U� O?U? U�U?O? O?O�O?O�O?O? U�O?U?O�U?O? U? U?US O?O� U?US O�O? U�O�O� O?U?O?U?O� O?O�O?O?U� O�O?O?. O�U?U�USU� O?O�O� U�O?U� O�O? O?O�U� ۱۹۵۳ U? O?U?U�USU� O?O�O� O?USU� O?O�U� ۱۹۵۳ U? 1963 U�U� O�U? U�O?O�USU� O?U?O?U?O� O�O� O�O? U�U�O?O� USO�U�U?O?O?U� O?O�O?O�U?O�U�US U�O�O?. U�U�O�U� O?U� O�U?O� O�U�O�O�O�O�US O?U� O?O�O�O?US O?O�O�O?O�O� O?U?U?O�U�U� O?O�O�O?O�O� O�O?O?US U�O?O�USU�A� USO�U�U?O?O?U� U?O�O?O�O�O? U�U� O?O?USO�O� O�U�O?O?O�O?US O�O?O? U? O?O�U� O?U� O?O?USO�O� O?O?U?O�O� O�O?O? (Pyle, 1997). O�U?O?USU�O?U�U? U�O?U? U�U�O�U� O?O� U�U?O�O? O?O�O�O?O�O� O?U?U?O�U�U� USO�U�U?O?O?U� O�O� O?U?U?O? O?U?O� O?U�U�US U�US U�U�O? U? U�US U?U?USO?: “U�U�O�U� O?O� O�U�O?O?O�O� U�O?O�O? “O�O�U?U� O?O?O�U�” O?U?O?O� USO�U�U?O?O?U� U? U�U?O�USO? U�USU� O?O�O? O?O�O�USO� U�O?O�USU�A� USO�U�U?O?O?U� U�O�O�O� U?O�U?O? U? U?O�O�USU� O�U?O? O�O� O?O� U�U?O�O? O?O?O�U�- U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�O�U�O�O� U�O�O?. O?O� O�USU� U�O?O�O? U�U�O�U� O?U?O�U�O?O? “O?O?O?USO� O�U?O�O?” U?O�U?USO? O�O� O?U� U?U?U�U� O�US O�U�O�U�O�U�U� U�U?O�O? U�O�O�U�O?U� U�O�O�O� O?U�O?.” (Roudinesco, 1990, 305). O?U?U?O�U�U� O�U�U?O�O�US (dualism)O?O� O�O?O�O? U?O�O�O�O?U?U�O?USU�O�U� O�O?O? U�U� O�O?O�O? O?U� O�O?O?O?O�O�U� (metaphor) U? U�U�O�USU� (metonymy) O�O?O? (Grigg, 1994). O?U� U�O?O� U�US O�O?O? O�USU� O?U?U?O�U�U?US O�O? O�U�U�USO? O�U?U�USU� O?O�O�US O?U�O�U� O�U?O?O�O�U�O�US U�U�O�U�US U? O?O� U�U� O�U?O?O�O� O�U�O?O�U�US O?O�O�U?O�O?O�O� O�O?O? (Jakobson & Halle, 1956). O?U� O�U?O� O�U�O�O�U� O�O?O?O?O�O�U� O?U� U�O?O�O?U�O? O?U? O?U�O�O� U�U� USU�US O?U�O�USU�US O�O? O?USU?O�US O�O?O? O�O�U�O�U� U�US O?U?O? . O?O�O�US U�U�U?U�U� U�US O?U?O�U� O?U� O?U�O�USU� O?USO� O?O�O�US O�U�O?O�U� O?U�USO� O�O?O�O�U� U�O�O?. O?O� O�U?O�U�U�O�U?US U�USO? O�USU� O�O?O?O?O�O�U� U�O�O�O?O�O? O?O�O�O?. U�O�U�O� USU� O?USO? USU� O?O�U?USO� USO� USU� U�U�O? O?O�O?O� U?O?USO?O�O�US USU� USO� U�U�O? O?O�U?USO� O?U?O�U�O�U� O?USU?O� O?O� O�U�U� U? O�O�O�O�U�A� U�O� U�US O?U?O? U�U� O?O� O?U� O?O�U?USO� U�O�O?O? O?O�O�O�US U�O?O�O?U�O? O?U?O?U� U? O?O�O�US O�U?O�U�U�O�U? O?U?USU?U� O?O� O?O?O?USO� O�U?USO�U�O�O? O�O�O�O�O�O? U?O�O�U�U?O? O?O?U� U? USO� U�O?O?O? U�O�US U�U�O�U�US O?U�O�O�O�US U?O�O�U�U�USO? O?U�U�US U�US O?U?O?. O?O� O?O?O�U�O?U�O�O?US U�U�O�USU� O�O� USU� U?O�O�USU�O? O?O?O�U�US U�US O?O�U�USU� U�U� O?U� U?O�O?O�U�A� O?U� O?O�O�US USU� U�U?U�U?U� O�O? U?O�U?U� U�O�USUS O�O?O?U?O�O?U� U�US U�U�USU� U�U� O�U?O? O?O� U�U?U�U?U�US O�O�U�U?US O?U�O�U�O? O?O�O�O?O? USO� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�U?O?US O�O?O? U�U� O?U� O�O�US U�O?U�O�US O�O�U�USO? U�O?U�O�USUS U�O?O?USU� O?U� O?U� O?O�O?O?U� O?O�O?O? U? O?O� U?O�U�O? O�O? USU� O?U�O�O� U�U� O�U�U�USO? O?O�O�US O?USO�U� O?U�O�O�US U�U�U� O�O?O?U?O�O?U� U�US U�U�USU�. O?U�USU�O� U�U�USU� U?O�O�USU�O? O?O� O�O�O�O�O�O?O? O�U?USO�U�O� U? U�O?O?O? U�O�US O?O?O�U�US U�O�U� U�U� U�U�U?O?O�O� U�O�O�U?O?O?U?O�U� U�O� U�O?O?U�O? O�O?U?O�U� U�US O�U?O?O?O� USO?U�US O?O?U�U?O� USU� O?O�U�U� O?U� O?O�U�O� U�U� O�U�U�USO? O�U�O�USO? O�O? USU� U�U�USO�U� US O�O?O�O?US O?O� O�U?O�U� U�O� O?O�O�O?. O?O�O�US U�U�U?U�U� U�U�U�U� O�O?O? O?O�O?US U�U� U�O�O?US O�O? O�U?O?O�O�U�O�US O�O?U� O�O�O�O�U?USO�U� O?O� O?U?O�O�U� U�U?O?U�US O?U?O?U�O? O?O� O?U?O�O�U� O?O?O�U?O?O�U�US O?U� O�U?O�O? O?O�O? O�O? O?U�O�O�O� O?USO�U?U�US (O�USU?O�U�O? O�O?O�U�) USO� U�O� O?O�U�U� O?USO�U?U�US O?USU?O� O�O�USU?O?USU� O?U?O? (U�O�O?U�USO? 1385).
U�U�O�U� O?O� U?U?O?U�O�U� O�U� (Rome discourse) (1953) U�USO? U�O�O�U�O�O? U?U?O?O�O� O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O�O� O?U?O?O�O�U� U�U?O�O? O�O�O?USO�O?US U�O�O�O� O?O�O?. O�U? O?O� U�O?O�U�O?U� O�USU�U�U� O�U?O�U�U�O�U?US O?O� O�O�U� O�O�U�O? O?U� O?U�O? U�U?O?US O�U?O?O�O�U?O�O�USUS O�O?O?O? O?USO�U� U�O�O? U�U� O�U?O�U�U�O�U?O�U� O�O�U?O�O?O� U�USO�O? O?O�O�U�O? U�U� O�O�O?O�U� U�U�U�O? O?U�U�U�O�O? O?O�U�USU�US O?U�U�O� USU� O?O�U�O�U� U�O?O?U�US O?O� U?U?O?O�O� O�O?O? U? O�O�O�O�O? O?U?O?U�U�O? O?U� O�O? U?U?O?O�O� U�U�O?O� U�US O?U?O? (Nobus, 2000) O?U� O�U?O�US U�U� U�U�O�U� O?USO�U� U�US U�U�O? O?O� O�U?O�U�U�O�U?US O?O�USO? O?U� O?U�O?O�U� U�U�O�O?U�O� (symbols) O?O� U�O?U� U?U?O?O�O� O?O?O�O?US O?O?O�O? O?USU�O�O� O?U?O? (Lacan, 1966). U?O? O�O? O?O�O�O?US O�U�O�O�U� O�US O�O? U�O?O�USU� U�U�O�U�O? O�O?O�O�U� O?U� O�USU� U�U�O?U� U�U�U� O?O� U?O? U�O?O�USU� O�U? O�O�U?O�US O�O?O?. U�O�O�O?U� O?USO?U?O�U� O?U?O?U?O�O? O?O?O�U� U�O?O�U�US O�O�O?O�U�a�?O�US (Relational) U? USO� O?U?O�U?O?US (differential) O�O?O?. USO?U�US U�USU� U�O?O�U�U�a�?O�US O�O� U�U�USa�?O?U?O�U� U?O�O�O? O�O? U�O?O�U�U�a�?O�US O?USU?O� O?U?O?USO� U? O?O?O�USU? U�O�O?. USO?U�US O�O�O?O?O? O�O�O?O? O�O?O? U�U?U� U�U? U�USO?O?. U�O�O�O?U� O�USU� O?USO?U?O�U� U? O?O� O?U?O�U� O?U� U�O?O�USU� U�U�US U�U�O�U� U�US O?U?O�U� O?O� U�U�O�USO? U�U�USU� U�O?USO�U� U?USO�US U�O�O? U�U� U�U?U� O�U�O� U�U�O�O?USU� (O�U�O� U�U�O�O?USU� (S) O?O�U�U� O?U�O�U� U�USO?U�O�USUS O�O?O? U�U� U�O� U�O?U�U?U�O� U?O�U�O?USO? U�USa�?U�O�U�USU�) O�O? O�O�USU� O?U�O�USO�U�a�?U�O�US O?U�O�U�O? O?U� U�U� U?USU?O?O?U� O�O?O?O? U�O� U�O�U�U?U� U�O?O?USU� O?U� O�USU� U�U� U�USU�U?O�U� O�U�O�U� O�O� O?U� O?U� O?U�U�US U�U� U?O�U�O?O� U�O?O? O?O�U� U�U�U�USU� U? O?O� O�O?O? O?O� O?U�O?O�U� O?O?O�U� O?O�U�US O?U�O�U�USU�. O?O� U?O�U�O? U�U�U�a�?U�USO? O?O?O�U� O�O?O?.

O?O�O� U? U�O?USO�U� U?USO�US
O?O�O�USO� O�U?U�O�O� U?O�U?USO? U? U�U�O�U� O?O� O?O�O�U� U�O�US U�O�O?U�U? O?U�U?U� O�U�O?O�U�US O?USO� U�O�O?U� O�U�U�O�O� O�O?O?. O?O�U� O�O�USO�A� O�U?U�O�O� U? O?USO?U?O�U� U�O�US U?O�U?USO? U�USO�O?U�U�O? O?O�U� U�O� U?U?U?U�O? U? U�O?O�U�U� O�O?O? U? O�USU� U�O?O�U�U� O?USO? O�O? U?USO? O?O� U�U?O�O? O�U?U�O�O� U? O?USO?U?O�U� U�O�US U�U�O�U� O�O?U� U�US U�U�O?. USU�US O�O? U?USO? O?O�O� U�O�US O?O�U� U�O?O�O�O? U�U�O�U� O?O?U�O�USUS U�O�U�U� O?O� O?USO?U?O�U� U�O�US U?O�U?USO? O�O?O?. U�U�O�U� O?U� O?U�U?O�U� O?O?O�U? O?O�USU� O�U?O�U�U�O�U? O?O?O? O�O? U?O�U?USO? O�O?O?O� U�US U�U�O? U�U� O?U�U�O� U�O?US O�O?O? U�U� O�U�USU�O? O�O� O?O� U�U?O�O? U�O?O�USU� U?O�U?USO? O?USO�U� U�US U�U�O? U? O�O?U� O�U?O? O�O� O?O?O? O�O? O�O?U� U?O�U?USO? O?U� O?U�U?O�U� U�O?O�U�US U�U� U?O�USU� U?O�O�O�O�U� U?O�U�O?US O�U?O�U�U�O�U?US U�O?O?U�O? O�U�O� U�US U�U�O�USO? (Lacan, 1996). O�U? O?O� O?U�U?USU� U�O?O�USU� O�U?O�U�U�O�U?US O?O� O?O?O�U�O?U�O�O?US O?USO�U� U�O�O? U�U� O?O?U?U� U?U?O?O�O� U? O?O?O�U� O�U?O�U�U�O�U?US U�U?O�U?O?USO? U�O?O�O�O? U? O?O� U?USU?U�O? O�U�O?USO?U� U�O�US U?O�U?USO? U? O?O?O� U�O?U�O�O?US O?O�USO? O?O�U� O?U?O? (2003Dean, ).O?O� O�O�O?O?O�US O�USU� U�O?U? U? O?O� O�O�O?O?O�US U?O�U?U?U� “O?O�O?U?O?O? O?U� U?O�U?USO?”O? O�U? O�U�O?U� U�O�US U�U?U�U?U�US U�O?O�USU�A� U?O�U?USO? O?O�O?O�O�U� U?O�O�USU�O?U�O�US O�O�O?U�O�O?US O?O?U� O�O� U�U� U�O?U� O�O? U�U�O�U� O�O? O?O?O? O�U?O?U� O?U?O?U�O? USO� O?U� O�U?O? U�O�US U�O�O?U�U?US O?U?O?USO� O?O?U� O?U?O?U�O? O�O� O?O�O�O?O?U� U�O�O? U? O?U� O?U�U�O� O�O? U�U? U?O�O?O�O�O?. O?O?O? U�U� O?U? U�U?O�U?O? U�U�U� U? U�O�O?O?O� O?O� U�U� O?O� O?O�O�O?O�O� U�O?O�USU�A� U�U�O�U� U?O�U?O? O?O�O�O?. O�U?U�USU� U�U?O�O? U�U� U�U�O�U� O?O?USO�O� O�O?US O?U� O?U� U�US U�U?O�O? U? U�US O?U?O�U� O?U� O�O� U?O�O�O�O?O�USU� O?U?O?USO�US U�O?U?U� U?O�U?USO? U�O�U�USO?O? O�USU�O?O? U�U� U?O�U?USO? O?O�O�U�O� U? O?O�O�U�O� U�O?O�U�U� U�O�O? U�O?O?O? U�O� U? O�U?USO�U�O� O�O� O?U� O?U�U?O�U� U?O?USO?U� U�O�US U�U�O�O?USU� U�U� U�O�O?U� O?U?O?USO� U�O?O?U�O? O?O�O� O?O�O?U� O�O?O?. O?U?U�USU� U�U?O�O? U�USO? O?U�O�U�U� US U�U�O�U� O?U� O?U?O?USO� O�U?O�U�U�O�U?O�U�U� O?U� O?U�U?O�U� USU� O�U?O? O?O�U�O�U�US U�O?U�US O?O� U�O?O�O? U?U?O?O�O� U? O?O?O�U� O�O?O? (Zizek, 1991).
U�U�O�U� O?O� O?O�U�USO� O?U�U� O?O?U?US O?USO�U� U�US U�U�O? U�U� O?U�U� O?O?U?US O?U� U�O?U�O�US O�O�U�O? O�O? U�U�U�O�U? O?USO?O? O?U�O�O?US U? O?U�O? O?U�O�O?US O�USU?O�U�US O?U� O?U?US O�U�O?O�U� O�O?O?O� O?O?U?U� O?O� U�O?O� U?O�U?O?U� O?U?O�U?O? U�O�US O?O?O�U?US U�U� O?O�O?O� U�US O?U?U�O? O�U�O?O�U� U�O� O?O�O�O�US O?O?O�U�O? U�U�O�O? U? O?O� U�O?USO�U� U�O�O�U?O?O?U?O�U� O?U?U�O?. O?O� O�USU�U�U� O�U? USU� O�U?O�U�U�O�U? U? U?O?O?U� O?U?O?O? O�U�O� U�O?O�USU� O�US O?USO� O?O�U�USU�US O�O�O�O�U� U�O�O? U? O?O?U�USU� O?U�U� U?O�O�USUS U? O?O�O�O?US O?U?O?U� O�U?O�O�O�US U�O?O?. O?U�O�O?O�O�USU�O? U�U�O�U� O?O� O�U?O?U�A� U�O?O�USU� U�O�US O�O�O?U�O�O?US U�U� O?O�O�US U?O?O?U�O�U� U�O�U�O?O?O�O�U? O�O?O?O? O�U�U�USO? U�O�O?U� O?U?O�U�US O?O�O�O?. U?O�U� U�U�O�U� U? U?USO�U?O�U� O�U? U�US O?U?O�U�U�O? O�O?O?O� U�U�U�O? U�U� O?O� O?U?O�U� O?U� U?O�U?USO? U�O?O�USU� O�US O�O� O?O� U�U?O�O? U?O�U�U�U? U? O?U� U?USU?U� O?O?O�U� O?U?O?O?U� O?O�O?U� O�U�O? U�U� O?O� O�O�U� O�O�O�O� O?O� O�USO�O�O? U?USO?O�U?O? U�O�USUS O?O� O?U�U� O?O?O�U�O?U�O�O?US O?O�U� O?U�O?O� O?U� U�USO?O� O�U?O�U�O? O?O?.

U�U�O�O?O?
O�USU?U�O?U?U�O? O?. U?USO? O?O�O?U�O?US O?O� U�O?O�USU� US O�O?O?USO? O?O�O�U�U� O?O?O�O? U�O�O?O�(۱۳۶۸). O?U�O�O�U�O? U�O?O� U�O�U�O?. //A� U�O�O?U�USO? U�.O? O�. (۱۳۸۵). U?O�U� U�U�O�U�O? O?O?O�U� U? U�O�O�U?O?O?U?O�U�. U?U?U?U�O? U�O�US O?O?O�U� U�O�US O�O�O�O�USO? 38O? 98-85.
Althusser, L. (1996). Writings of Psychoanalysis, Freud and Lacan, trans. Jeffrey Mehlman, New York: Columbia University Press.A� //A� Buckwalter, E. (2007). Lacan: An Adapted Approach to Postmodern Language, Essays in Philosophy. 8 (1), Article 4.A� //A�A� Clement, C. (1983). The Lives and Legends of Jacque Lacan; A. Goldhammer(trans). New York: Columbia University Press.A� //A� Dean, T. (2003). Lacan and queer theory. In: J.-M. Rabate (ED.). The Cambridge Companion to Lacan. Cambridge University Press.A� //A� Dor, J. (1998). Introduction to the reading of Lacan: The unconscious structured like a language (Judith Feher Gurewich and Susan Fairfield, Eds.). New York: Other Press, 1998.A� //A� Elliott, A. (1992). Social Theory and Psychoanalysis in Transition. Oxford: Blackwell.A� //A� Freud, S. (1899). The Interpretation of Dreams, in The Basic Writings of Sigmund Freud, (Translated by Dr. A. A. Brill), Modern Library, 1995, p. 149-520.A� //A� Grigg, R. (1994). Metaphor and Metonymy. Pre/text: A journal of rhetorical theory, 15, 26-45.A� //A� Hegel, G. (1971). Philosophy of Mind, (Translated by William Wallace), Oxford University Press.A� //A� Jacobsen, R. op. cit., p.70.A� //A� Jakobson, R., & Halle, M. (1956). Fundamentals of Language. Janua Linguarum No. 1, Mouton & Co., The Hague.A� //A� Lacan, J. (1966). Ecrits. Paris: Seuil.A� //A� Laffal, J. (1964). Freud’s Theory of Language. Psychoanalytic Quarterly, 33:157-175.A� //A� Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1983). The Language of Psychoanalysis; D.Nicholson Smith (trans.). London: Hogarth.A� //A� Muller, John P. 1996. Beyond the Psychoanalytic Dyad: Developmental Semiotics in Freud, Peirce, and Lacan. Routledge, New York.A� //A� Nobus, D. (2000). Jacques Lacan and the Freudian Practice of Psychoanalysis. London and Philadelphia: Routledge.A� //A� Piaget, J. (1970). Structuralism. New York: Basic Books.A� //A� Plato, Theatetus, (Translated by Seth Bernardete), University of Chicago Press, 1984, p. 59.A� //A� Pyle, C. (1997). Lacana��s Theory of Language, In Proving Lacan: The interdisciplinary force of psychoanalytic evidence. Unpublished manuscript.A� //A� Roudinesco, E. (1990). Jacques Lacan & Co.:A history of psychoanalysis in France, 1925-1985. Trans by Jeffrey Mehlman. The University of Chicago Press, Chicago.A� //A� Saussure, F. (1959). Course in General Linguistics. Ed. by Charles Bally and Albert Sechehaye in collaboration with Albert Riedlinger. Translated with an introduction and notes by Wade Baskin. McGraw-Hill Book Company, New York.A� //A� Schneiderman, S. (1980). Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the School of Lacan, Yale University Press.A� //A� Stavrakakis, Y. (1999). Lacan and the Political. London: Routledge.A� //A� Zizek, S. (1991). Looking Awry: An Introduction to Lacan Through Popular Culture, Cambridge: Mass: MIT Press.

 

U�U�O?O? :http://www.ettelaathekmatvamarefat.com

 

17 نفر این مطلب را می پسندند.
ماه ايزد يار

درباره -

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>