شما در حال دیدن مجموعه ' عمومي ' هستید

نوشته شده توسط در تاریخ ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷ در ساعت ۱۰:۳۷ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۰ نظر

۱ Be the first to like. می پسندم نمی پسندم

نوشته شده توسط در تاریخ ۲۸ فروردین, ۱۳۹۷ در ساعت ۰۵:۵۲ قبل از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۰ نظر

۱ Be the first to like. می پسندم نمی پسندم

نوشته شده توسط در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۷ در ساعت ۰۳:۲۰ قبل از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۰ نظر

۱ Be the first to like. می پسندم نمی پسندم

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۸ خرداد, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۰۰ قبل از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۰ نظر

  U�U?U?O?U�O?U� U? U?U?U�O?U?U? U?O�O�U�O?U?U? O�O? U�U�U� O�U�O?U?U�U?U?U� O?O� O?O�O�U? O�O?O? U?U� O�O? U�U�U� O?U?O?O?O� U�U? O�U�O?O?.A�U?O�U� U?U� O?O�O�O?O� A�O?U�U? O?U? O�O?O�U? U?O�U?U? O�O?O? O?O� U�U�U� U�U?O? O�O� O�O? O?O?O? O?O?U�U? U? U�O�U?U�O�U� U�O� U�U� O�O� U?U� O?O� O?U�O�O? O?U� O?O?O? O?U?O�O?U� O�U?O? U�O�O?U?O? U�U? O?U?O? U? O�O? O?O?O? U�U? O�U?O?.A�U?O�U� U?U� O?O�O�O?O� A�U�U?U� U?O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۵۴ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۲ نظر

U�U�O�O�O? U�U? U�O?U?U�U� O?O�U?O?U� O�O� O?U� O?U� O�O�U� U�U? O?U�U� O?U�U? U�U?U?O?U�/U�U? U?O�O?U? O?O? U�U? U�U?U�U�U�… -A�A�A�A�A�A�A�A� O?O�O? U�U� O?O�U?O? U�O�O?U? O?O?U� U�U? O?U�U? U�U� U�U? OY! -A�A�A�A�A�A�A�A� U?O�O?U�U� O?O�O�U? O�U?U�U?U� O?O�O� O?U�U�U?U� O?U?O�U�U? U�U� U?O�O?U?O?U?O?U�U�U?O? U?O�O?UZU� O?U?O�U�U� -A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O� U�U?O�U? U?O�U?O?O� O?O�O�O? U�U�U� O?U�U� U�U� U�U?O�O�U� -A�A�A�A�A�A�A�A� U?O�O? U�U?O�U?O?U? U?U�O?U? O?O�U�U?O�O? U�U? U�U�U� U?O�U?U� […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۴ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۳:۴۶ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۰ نظر

O?O�O? O?U�O?U?O?U� U�O?O�O�O? U?U�O?U? O?O�O�U? O�O�U? O?O�O? O?O�O�U? U?U?O?O�U�U? O?O� U�U?O�U� U�O�U? O�U? O?U� O?U�U?U� O?O?O�U�O?U? U�O?U? O�U?O�U�O? O?O? U�U� U�O�O�U� O?O?U� O�O� U�U�U�U?O? U�U? U�U�O? U�O�U?U? O�O?O? U�U?O�U? O�O� O?U? U�U?O� U�U� O?O?U�U? O�U?O?U? O?O�O?O�U? O�O� U�O�O?O� U�U? U�O?O? U? U�U� O?U?U?O�O�U? O�O� U?O?O? U?U�O�U�O�U? U?O�U�O?O?U?O? U�U�U? U�U? O?U�U� O?O� O?O?O�U�U? U�O�O? U�U?O�U� O�O�O�O�U� […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۱ آذر, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۲:۲۳ قبل از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۶ نظر

O?U?O�U�U?U� O?U?O?O?U� A� O?O� O?U�O�U� U�U� O?U?O?O?U� U�O?O?U� . O�O?U�O� U�O�O� U�U? O?U�O�O?U?O? . U�U�O�U� O?O?O? U�O�O?U? U�U� U�O�U� U�O�O?O? U�U?O�O? O?O�U�U?O�U? O?U�O� O�U�O?O�U�U�O�O?O? . A�U?O�U�O?O� O?O� U�U? O?O�U?O? O�O? O�U?O? U�U? U?O�O?U?O?U� U�U� U�O�O� U�U�U� O�O?O?O�O? O?U� O?U�U?U�U? U�U?O�O?U? O�O�O?O�O�U�U? O?O?O�U?O? U�O�O�O� O?O�O�U�O? O? O�U�O� U�U� U�U�U?O? O�O�U?U?O�U�U? O?O� O�U?U� O?U�U?O� U�O?O�O�U� . O�O�O?O?O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۲ آبان, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۲:۳۳ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۴ نظر

U�U�U? O?O�U�U� O?O� U�U� O�O�U�U�OY U�U?O�U?U� U?O� U�U? U�O�U�U�   U�U?U?O�U? U�O� O�O? O?U?O�U� U?O?O�O� O�U?U�O? O?U� O�U�O� O?U�O?U� O�U�O?   O�O?U�U�O� O�U�U?U? O?O?U?U� O?O�O�   O?O�O? U�U� O?U� O?U� O?U� ….   O�O? O?U� O?O?U�U?U� U?O� O? O?U�U�   O?U� U�O�U�O?U?O�O� U? O?U�U� U?O�O�O� ۶ نفر این مطلب را می پسندند. می پسندم نمی […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۲ آبان, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۲:۴۳ بعد از ظهر | در مجموعه شعر, عمومي | با ۳ نظر

O�O�U� O�O� U�U? O�U?U?U�   U?O�O?O� U�U? O�O?O?   U�U� O?O�O?U� U�O�O? O�U�O� O�U?O�U�U� O?O?   U�U? U�U?O�O? U�O�O�O? O�U?O�U?O?U�   U?O�O?O� U�U? O�O?O? 2 نفر این مطلب را می پسندند. می پسندم نمی پسندم

نوشته شده توسط payampayam در تاریخ ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۴:۱۸ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۳ نظر

O�O?O�U�U�a�?U�O�U? O?O�U?O�U�U? O?U?O� O�O?O�O�U� O?O� U?O�U?O? U?U?U�U?O?U?U? U? O�U�O?O?U�U?O? O?U?O?U�O?O�U�O? U�O?U� O�O? U�O� U�U?O? U�O�U�a�?O�U�O?-U�O�U�a�?U�O�U? U�U?O?O�U� O�U?O?a�?O?O�O�O?U? U�U� O?U? O?U�a�?U�U� O?O� O?U?O� O?U?O�O� O�U?O?U�a�?U�O� U? U�U?O�U�U?U� U?U�O?U?U? O�U�U? O?O?O�O?U�O?O? O?U� O�O?O?U�U�O�U� U? O?U� O�U?O?U? O�U?O? U?O�U?O? O?O�O�U�O? U? O?O� U�U�O�U� U�O?O�O? U? O�U�O�O?O? U?O�U?O? O�U?O? O�O� O?U� O�O�O?O�O? U�U?a�?O�O?O�U�U�O?. O�U?U� U�O�U�a�?U�O� O?U�a�?O�O�O�O� O�O?U�O�O? O�U?O?U�a�?U�O�U? U?U�O?U?U? […]