شما در حال دیدن مجموعه ' شعر ' هستید

نوشته شده توسط مژگان :) در تاریخ ۲۳ تیر, ۱۳۹۳ در ساعت ۰۷:۴۴ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۱ نظر

O?U�U� U?O�U?O?U�O� U�O�O? O?U? O?U� O�O� U?O�U?O?U� O?O�O?U?!!…   ۹۲/۱۱/۲۵ ۵ نفر این مطلب را می پسندند. می پسندم نمی پسندم

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۸ خرداد, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۵:۱۹ قبل از ظهر | در مجموعه شعر | با ۱ نظر

U?O? O�O? U�O�U?U� O?O� O?U?U? U�U� U�U�O?U?U� O?U� U�U�U?O�U� U�U� O?O�U�U? U�O�O�U?O?O�U?U�O? U�O�U�U?O? U�O�U? O�O� U�U? O?U�U?U? U�U� O?U� O?U�U?O� O�O?U�O�U� U�U? U�U�O?: U�U� O�U�O� U?O?O?U� O�U� O� O�O?O�U?U� O?U�U?O�U? U?O?O? , O�O? O�U?U� U�O?U�U� U?O?O? O?O�U?U� U�O�U� U�O� U?O�O?U? U?U�O?U? O�U?U� O?O?O� O�O� U�U?O? U�U? O�U?O�U�U?, O?U� O�O�O�O� U�U?O�U?O� O?O?O?U? U�U� O?U�O�O� U�U?O?O?, U�O�O� […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۳:۳۲ قبل از ظهر | در مجموعه شعر | با ۰ نظر

U�O�O?U�U?U�! U?O? O�O? U�O�U?U�O? A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O� O?U� U?U?O�O?O?O�U� U�O?O�. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�U�U?U� O�O� O?U� O�O�U� O?O?U?O�O� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�O?U?O� O?O�U?U� U? O?O?U?O�U�U� U? U?O�U�O?U� U? U�U�O�O�O�O? U?O� O?O� U�U�O�O� O?U�O?U� O�O�O�O�U� O�U�U?U?O? O?O?. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O?U�U?U� U�O?O?U?U� O?O�O� O?U�U?U� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?U� O�O�U�U� O?O?U?O�O� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?O� O?U?O?O�O? U?O�U� U�U�O? A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O�O?U� U? U�O�O� U? O�O?O?O�U?O�U� U�O�U?U� O�O� O?U?O?O? O?O�O�U� O�O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۸ دی, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۲:۲۲ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۲ نظر

O?O�O�U?O� O?U� U�O�O�U? U?O�U� U�O� U�U? U�O�O?O?OY A�U?U�O?U? O?U�O�U� U?O?O? U�U?U?O�U� U�O�U? O?U�U� O?O?U�O? O�U�O?U� U�O� A�O�O� U?O? U�U? O?U�O? O�O�U�U? O�U?O� O?U�O�U�O?… O?O?U�U?O? O?O�O�U? O?U?O�O�O? O?U�U?U?U� O�O? U�U?O? U�O�U? O?U�U? O�O?O?O�O�O�U� U�U? U?U?O�O? U�O�O?O� U�O�U?U? U�U� O?U� O?O?O?U�O�U� O?U?O?U�O?O�U� U�U?U?O? U�U? O?U�U�O? U? O�U�O�U? U�O�O?U�U� O�U? U�U� O?O?O� U�U�U? O?U�O�O?O?. O?O� U�O?U� O?O?O�U?O?O� O�O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۸ دی, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۲:۱۱ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۱ نظر

… U? O?U? O?O� O?O?U�O�U� U?O� U�O?U?O?U� O�O� U�U? U�U?O�U? U�U?O�O�U�O? O�U?U� O?O�O� O?O�O?O?O�U�U? O�O?O? U�U� O�O? O�O�O�O?U� U�O�U? O�U?U�O�O�U?U� O?U�U?O� U�U? U�U�O? O�U?O? U�U?O?O�U�U? U�U� O?O� O?O�O?O?U? O?U?O�U?O? U? U�O�U?U?O?U?U� U�O?U� U�O�U�O?U� O?U� U�U?O�U�O? O�O�O? O�O� U�U� O?U�U?O? O?O?O?O?U? O?O� O?U?O�U�O?O�O�U?O?O�U�U?U? O�O� O?U�O?U?U? U�U�O? U?O�U�U? O�O? U�U?U�U� U? O�O�U? U�O�U? U�O� O?U�O�U� U?O�U�U? O�O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۱:۱۲ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۹ نظر

O?O�U?O?U? O?U?O? O?O�O�U? O�U?U�U?U� O?O�O� O�O?O�U?U? U�U� O?O?O?U?O� U�U?O�U�O? O�O� O?O� U�U�O?U� U�U�O? U�U? O?O? U�O�O?U?O? O�U�U?U? U? U�U?U�U� U�O�U? O?U?U?O�O�U?. O?U? O�O�U?O� U�U�O?O�O�U?O�U� O�O� U�U?O�O?O? U�O�O?U? U?O�O�U�U� O?O?O�U?O? O�O�U� U�O?O?U?U� U? O?O�O?U� O?O?U� O?U?O?! O?U?U� U�O�O?… O?U?O?U� O�O� U�U? U?U?U?U� O?O�U? O�U?O�O?U? U? U�O?O�U�O? O�O� O?O�U� U? O?O? U�O�U? O?U? O?O�O?U? O�U�O�U?U? U? O�U?O?U�O�U? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۰ آبان, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۰۱ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۳ نظر

O?U? U�U? O?U?U? O?U�U?U�O? U�U� U�U�U� U�O�U? U�U?U?O�U? U?O�U�O�U?U� O�O� U�U?O? U�U�U�O? O?O� O�O�O�O�U� U?O�U?O?O�U� U�U? O?U?U? O?U�U?U�O? U�U� O?O�O�U� O?O�O�U� O?U? O?O�O? U�U? O?U?U� U�U?O� U�U? O?U?U? U?U�O?U? O?O?O�U�U? U�O�U?U� O?U� O�O�O� O�U?O?U�! O?U?O?O�O? U�U? U�U�O? U?O�U?U?O? O?O� O�U?O�O� U? U?U�O�O�U� O�U? U�U� O�U? O?U� O?U?O�U?O? O?U?O? U�O?U� U�O� U�U? U�O�U�U�O? O?O� U�O�O?U� U�O�U? […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۳ مرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۷:۵۲ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۳ نظر

  O?U� U?USO?US   O?O�O?U�O�U�U� O�U?O�U�U� O?O�O�O? U�O�USO?U� O�US O�O? U�O?U�O�U�O? O?U�O�U?USO? O?O�USU� O�O�O?O�O�U�U? O?O�U?O�U? O?U?O?U� U? O?O�O� O?U�USO? O?O�USU� O?O�O�U�U� O�O?O� O�O? U?U?U�U� U�O�US U?O� O�U?USO�USU? O?O?O�U�U? O�O?U? U�U�U� U�U�O?O�O?USU? U?O�USU� U�U�U� O?U?U?U?O�O�U? U�U�USO?U?USU? O?O�O?U? U�U� O�O?U?O�USU? O?US O�O�U�O?USU? U�U� “ U�U?U?U�U� O?U?O?O?O? O?O�O?O?U� O?O�O?U� O�US USO�O� “ U?O�O?O� O�O� O?U?U? O?USU�U?O?U� O?U?O�O�O� U�U?U�O? […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۱۰ مرداد, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۴:۲۱ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۴ نظر

O?O?US O?O� O?U?O?O�O�U� O?O� U�US O�USO?U� O�O? O?O?O?O� U?O� O?O�O? O�U?USO? O?O?US O?O� U�U�USO?U� O?O� U�US O�USO?U� O�O? O?O?O?O� U?O� U�O�O�O? O�U?USO? U? O?O� O?O?O? U�O�US U?O� O�O?O�US U?O�O?O� U?O�U?O�O? U�US U?U�U� O?O?U? O?O� U?O�USO�O? U�O� O?O�O�U�U� U�O� U? U�O�O�U�O� U�O� O?O� U�US O�USO?U� U? O?O� O�O?U? U?O�U?O�O? U�US U?U�U�. U�O�U� O�USO?O? USO�O� O?O�O�US 5 […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۲۰ تیر, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۷:۵۶ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۵ نظر

O�U?O? O?O?O�O�U? O?O?O? O?O?U� U?U�U?U�O�U?U�O?O�U�U�U� O�U�U�U� O?U?O� U? U�O�O�U? O?O�O?U�U?U? U�O�U? O�O� U�O?U?O? O?O? U?O�U? U?O�O�U�U� O�O� O?O? U�O�O?O?O?O� U�O�U�U? U�O�O�U� O�O� O?O� U�O�O�U� U�O�U? O�U?U� U?U?O� O?U?U� O?O� O�U?O�O? O�U?U� O�O?U?O�U�… U�U� U�O�U� U?O?O? O?U?O?U� U�U� U�O�U� U?O?O?! O?O?O�U�U� U�U? U�U�U?O?. O?U�O�U� U?O�O?O?O�U� U�O� O�O?O?O�O?O�U� O?O?U�O? U�O?O�O?O� U�U?O? U�O� O?O�O�U? U�U� O?O?U?O?U? O?O� O?U?U? […]